Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Zajęcia fitness w sali gimnastycznej w Szumowie

fitnesPONIEDZIAŁEK  Godz. 20:00

ŚRODA      Godz. 20:00

Pierwsze zajęcia odbędą się 2 października 2017 r.   

Karnet za zajęcia na cały miesiąc:

40 zł. 2 x w tygodniu

20 zł. 1 x w tygodniu

Jednorazowe wejście 8 zł.

Odpłatność na pierwszych zajęciach. Zapraszam!

Edyta Radziejewska

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W roku szkolnym 2017 - 2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą: 2 i 3 listopada 2017 r., 18, 19, 20 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

rozpoczecieW tym roku wyjątkowo nowy rok szkolny 2017/2018  powitaliśmy 4 września. Inaugurację tradycyjnie poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Szumowie. W sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel. Wszystkich serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Bożena Kosobudzka. W swoim przemówieniu poinformowała, że dobra współpraca z władzami gminy pozwoliła na rozpoczęcie inwestycji związanych z budową nowego przedszkola i stołówek na terenie naszej placówki. Pani dyrektor życzyła nauczycielom sukcesów zawodowych, natomiast uczniom bardzo dobrych wyników w nauce w rozpoczynającym się roku szkolnym. Następnie odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami klas.

Elżbieta Kotomska, Zbigniew Komor