Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

XII Turniej Szkolnych Kół Caritas

„Najchętniej stał na bramce…” – pod tym hasłem już po raz 12 w naszej szkole Szkolne Koło Caritas i Caritas Diecezji Łomżyńskiej zorganizowało Turniej Szkolnych Kół Caritas z Diecezji Łomżyńskiej. Ten turniej jest jakby swoistym żywym pomnikiem na cześć naszego Wielkiego Rodaka – Św. Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości byli: Pani dyrektor Bożena Kosobudzka, ksiądz Kanonik Sławomir Grodecki, Sekretarz Gminy – Pani Hanna Szabłowska.

Turniej rozpoczął się hymnem zaśpiewanym przez uczestników oraz „Barką” zagraną na trąbce przez Pawła Bączyka. Następnie, zgodnie z tradycją, ksiądz proboszcz strzelił gola ks. wikariuszowi i w ten sposób rozpoczął zawody. W rywalizacji wzięło udział po 7 drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych oraz po 6 drużyn dziewcząt i chłopców z gimnazjów.

Turniej to przede wszystkim rywalizacja sportowa, ale nie tylko. Każda z drużyn musiała wykazać się też umiejętnościami tanecznymi. Konkurs został rozstrzygnięty na koniec turnieju.

Taka inicjatywa nie mogłaby powstać bez zaangażowania wielu osób. Szczególne podziękowania należą się: Pani Dyrektor Szkoły – Bożenie Kosobudzkiej, Państwu Annie i Zbigniewowi Komor, którzy czuwali nad całością przebiegu turnieju, Panu Jackowi Śledziewskiemu – sędziemu turnieju, nauczycielom, pracownikom szkoły, Radzie Rodziców i młodzieży za przygotowany poczęstunek, który regenerował siły zawodników, sponsorom, wolontariuszom SKC w Szumowie oraz Grupie Ratowniczej Nadzieja, która czuwała nad bezpieczeństwem zawodników turnieju.  W turnieju wzięło udział aż 185 zawodników oraz około 60 kibiców. Wszyscy dobrze się bawili i zadeklarowali swój udział w następnym roku.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Szkoła Podstawowa – chłopcy: Czyżew, dziewczęta: Szumowo; Gimnazjum – chłopcy: Lachowo; dziewczęta: Przytuły. W konkursie na ułożenie najciekawszego układu tańca integracyjnego zwyciężyła drużyna ze Szkół Podstawowych z Czyżewa i Szczepankowa oraz z Gimnazjum w Ciechanowcu. Najlepszymi bramkarzami turnieju zostali: Paulina Glińska ze SP w Szumowie, Dawid Dybkowski ze SP w Czyżewie, Katarzyna Mikucka z Gimnazjum w Przytułach i Joachim Bogdański z Gimnazjum w Lachowie.

Zwycięzcom gratulujemy i Zapraszamy ponownie za rok!

ks. Marek Ulatowski, Wioletta Suchcicka   

Wyniki konkursu "Dzieci w sieci"

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 jest bezpieczeństwo dzieci w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Dlatego nasza szkoła we wrześniu ogłosiła szkolny konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów p.t. „Dzieci w sieci”.  Celem konkursu było:

- wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet,

- wdrażanie do korzystania zróżnorodnych źródeł informacji,

- kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy.

            Konkurs roztrzygnięto 20 października 2017 r. Łącznie wpłynęło 53 prace w tym 13 prac uczniów z kl. I-III, 25 prac uczniów kl. IV-VII SP i 15 prac uczniów kl. II-III gimnazjum. Przy wyborze najlepszych prac komisja przyjęła założenia, aby oceniane prace były zgodne z tematyką konkursu, wykonane samodzielnie, pomysłowo i estetycznie. Wyniki konkursu są następujące:

 

Szkoła Podstawowa kl. I-III
I miejsce  - Łukasz Truchel  kl. III b

II miejsce – Dominik Komor kl. III a
III miejsce – Kacper Kulesza kl. I a

 

Szkoła Podstawowa kl. IV-VII
I miejsce  - Piotr Bączyk kl. VI a

II miejsce – Julia Jankowska kl. VII
III miejsce – Amelia Komor kl.VII,
 
Gimnazjum  kl. II-III:
I miejsce -  Małgorzata Radwańska kl. IIIb

II miejsce – Karolina Święcka kl.III b

III miejsce – Aleksander Komor kl. IIIa

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM, ŻYCZĄC DALSZYCH SUKCESÓW!

Pedagog szkolny  Aneta Frąckiel     

"Idźmy naprzód z nadzieją"

„Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,

co się tej nadziei może sprzeciwiać” Jan Paweł II

W poniedziałek, dn. 16 października 2017r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XVII Dnia Papieskiego. W tym roku przeżywamy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Proboszcz Parafii Szumowo ks. Kanonik dr Sławomir Grodecki oraz ksiądz wikariusz Marek Ulatowski. Przesłaniem uroczystości były słowa Ojca Świętego: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei”.

Wszystkich zgromadzonych przywitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego Kinga Szymańska. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klas drugich gimnazjum: przy dźwiękach piosenki „Miejcie nadzieję” wnieśli zapalone znicze, z których ustawili serce dla Jana Pawła, wyraz wdzięczności, pamięci i miłości. Następnie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie podczas montażu słownego.  Przybliżyli wszystkim zebranym naukę Jana Pawła II  o nadziei płynącej z krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.  Występ wzbogaciła prezentacja multimedialna „Jan Paweł II - świadek nadziei”. Papież swoim życiem pokazywał, co znaczy być świadkiem godności człowieka, świadkiem nadziei. Przypomina nam dzisiaj, że fundamentem naszej nadziei jest Jezus Chrystus.  Chór pod kierunkiem pani Elżbiety Kotomskiej wykonał pieśń „Tak mnie skrusz”. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali taniec „Nie lękajcie się”. Na zakończenie uroczystości chór zaśpiewał piosenkę „Lolek” przy akompaniamencie ks. Marka Ulatowskiego.

link do filmu z tańcem klasy 3b  https://youtu.be/1mju96ib368

Ks. Marek Ulatowski, Elżbieta Kotomska, Wioletta Suchcicka, Dorota Trzeciak

 

Tym, którzy niosą kaganek oświaty

Takim hasłem w dniu 13 października 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Szumowie powitali gości zaproszonych na koncert przygotowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dyrektor Bożeny Kosobudzkiej oraz wystąpieniami księdza kanonika  Sławomira Grodeckiego, skarbnika Gminy Szumowo pani Haliny Dmochowskiej i Przedstawicieli Rady Rodziców, podczas których padło wiele ciepłych słów o trudnej pracy nauczyciela. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody 5 nauczycielom i 2 innym pracownikom naszej placówki. Po czym zebrani wysłuchali przygotowanej przez uczniów klas gimnazjalnych części artystycznej dedykowanej wszystkim byłym i obecnym pracownikom szumowskiej szkoły.

            W bieżącym roku szkolnym nadano uroczystości charakter koncertu życzeń. Popłynęło wiele słów wdzięczności pod adresem pań dyrektorek, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, księdza – katechety, wszystkich pracowników świetlicy, biblioteki, sekretariatu i obsługi. Uczennice prowadzące koncert wiodły słuchaczy przez szkolny świat, począwszy od „Pani, która nauczyła nas pisać i czytać i była najważniejszą osobą dla każdego pierwszaka”, a skończywszy na „Pani pielęgniarce, Paniach sprzątaczkach oraz Panach konserwatorach”. Recytatorzy z klas drugich i klasy IIIb gimnazjum zamiast kwiatów podarowali im - czasem poważne, a czasem troszkę żartobliwe - utwory poetyckie. Szkolny chór cieszył ich uszy pięknymi piosenkami. Jednak najwięcej wzruszeń wywołały wystąpienia naszych utalentowanych solistów, którzy wykonali utwór na trąbkę, piosenki a cappella  i przy akompaniamencie gitary, a także piękny krakowiak w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej.

            Razem z nauczycielami i pracownikami oświaty zatrudnionymi w naszej szkole uroczystego koncertu wysłuchali: ksiądz proboszcz, przedstawiciele Urzędu Gminy w Szumowie, przedstawiciele Rady Rodziców oraz szczególnie oczekiwani i ciepło witani nauczyciele--emeryci.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do domów, zaś Goście i pracownicy szkoły – na tradycyjny poczęstunek.

Dorota Lubiejewska

Lidia Radwańska

Ewa Kozłowska - Żukowska

 

Ślubowanie klas pierwszych

slubowanie

„Niech wyrosną z Was tacy,

którzy do gwiazd wzlecieć zapragną”

 J. Korczak

            W dniu 11 października 2017 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste Ślubowanie klas pierwszych. Pasowanie na ucznia jest stałym elementem uroczystości w Szkole Podstawowej w Szumowie. To bardzo ważne wydarzenie dla uczniów, rodziców, a także dla całej społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani z granatowymi biretami oraz kokardami prezentowali się bardzo dostojnie.

            Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu państwowego. Pierwszoklasistom i wszystkim zebranym towarzyszył chór szkolny pod przewodnictwem pani E. Kotomskiej. Następnie wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Bożena Kosobudzka. Mówiła o rozpoczęciu nowego, fascynującego etapu w życiu, którego nie można zmarnować. O tym, że uczmy się dla siebie, nie dla ocen, a także o tym, że szkoła to nowe znajomości i przyjaźnie, które mogą towarzyszyć nawet przez całe życie. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali się w przedstawieniu przygotowanym przez wychowawców klas: p. U. Krajewską i p. J. Oczechowską. Starsi uczniowie sprawdzali wiedzę pierwszoklasistów, a za zaliczenie zadania wręczali medale. Całość była wzbogacona, specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność, piosenkami. Po części artystycznej przyszedł czas na ślubowanie. Był to bardzo wzruszający moment. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor B. Kosobudzka, a pamiątkowe dyplomy wręczyła pani wicedyrektor A. Dąbrowska- Komor. Tym samy pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Szumowie.

         Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w nauce.

 

Wychowawcy klas pierwszych

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków w Szkole Podstawowej w Szumowie

dzien jezykow26 września został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2001 roku Europejskim Dniem Języków. W Szkole Podstawowej w Szumowie dzień ten obchodzony jest wyjątkowo uroczyście od wielu lat. 

W tym roku szkolnym 18 i 22 września organizowane były lekcje przez Skype’a, prowadzone przez native speakerów z Grecji oraz Czech. Uczniowie mieli możliwość poznania języka oraz kultury wybranego przez siebie kraju. Mimo początkowych obaw, uczniowie wychodzili z lekcji zadowoleni
i chętni do dalszego zgłębiania wiedzy. Wielu z nich przekonało się, jak ważna jest umiejętność komunikacji i przyznało, że warto uczyć się języków obcych.

Dodatkową motywacją do poznawania kultury innych krajów było odszukiwanie w budynku szkoły pytań dotyczących różnych języków ukrytych w kodach QR. Przez pięć dni chętni uczniowie, podzieleni na grupy, udzielali odpowiedzi na pytania oraz musieli zapisać wyrazy za pomocą alfabetu rosyjskiego. Ponadto drużyny musiały wykonać dyktando wyrazowe w kilku językach, przyporządkować słówka do danego języka oraz zmierzyć się w internetowym Quizie Wiedzy o Krajach i Językach Europejskich. Rywalizacja była zacięta, a było o co walczyć.

W piątek, 29 września odbyło się oficjalne podsumowanie zmagań i wręczenie nagród. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła drużyna z klasy VIa, w kategorii gimnazjum plus klasa VII pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z klas drugich.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim biorącym udział w zabawie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym.

Autor: Małgorzata Sówka