Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Tym, którzy niosą kaganek oświaty

Takim hasłem w dniu 13 października 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Szumowie powitali gości zaproszonych na koncert przygotowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dyrektor Bożeny Kosobudzkiej oraz wystąpieniami księdza kanonika  Sławomira Grodeckiego, skarbnika Gminy Szumowo pani Haliny Dmochowskiej i Przedstawicieli Rady Rodziców, podczas których padło wiele ciepłych słów o trudnej pracy nauczyciela. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody 5 nauczycielom i 2 innym pracownikom naszej placówki. Po czym zebrani wysłuchali przygotowanej przez uczniów klas gimnazjalnych części artystycznej dedykowanej wszystkim byłym i obecnym pracownikom szumowskiej szkoły.

            W bieżącym roku szkolnym nadano uroczystości charakter koncertu życzeń. Popłynęło wiele słów wdzięczności pod adresem pań dyrektorek, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, księdza – katechety, wszystkich pracowników świetlicy, biblioteki, sekretariatu i obsługi. Uczennice prowadzące koncert wiodły słuchaczy przez szkolny świat, począwszy od „Pani, która nauczyła nas pisać i czytać i była najważniejszą osobą dla każdego pierwszaka”, a skończywszy na „Pani pielęgniarce, Paniach sprzątaczkach oraz Panach konserwatorach”. Recytatorzy z klas drugich i klasy IIIb gimnazjum zamiast kwiatów podarowali im - czasem poważne, a czasem troszkę żartobliwe - utwory poetyckie. Szkolny chór cieszył ich uszy pięknymi piosenkami. Jednak najwięcej wzruszeń wywołały wystąpienia naszych utalentowanych solistów, którzy wykonali utwór na trąbkę, piosenki a cappella  i przy akompaniamencie gitary, a także piękny krakowiak w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej.

            Razem z nauczycielami i pracownikami oświaty zatrudnionymi w naszej szkole uroczystego koncertu wysłuchali: ksiądz proboszcz, przedstawiciele Urzędu Gminy w Szumowie, przedstawiciele Rady Rodziców oraz szczególnie oczekiwani i ciepło witani nauczyciele--emeryci.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do domów, zaś Goście i pracownicy szkoły – na tradycyjny poczęstunek.

Dorota Lubiejewska

Lidia Radwańska

Ewa Kozłowska - Żukowska

 

Ślubowanie klas pierwszych

slubowanie

„Niech wyrosną z Was tacy,

którzy do gwiazd wzlecieć zapragną”

 J. Korczak

            W dniu 11 października 2017 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste Ślubowanie klas pierwszych. Pasowanie na ucznia jest stałym elementem uroczystości w Szkole Podstawowej w Szumowie. To bardzo ważne wydarzenie dla uczniów, rodziców, a także dla całej społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani z granatowymi biretami oraz kokardami prezentowali się bardzo dostojnie.

            Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu państwowego. Pierwszoklasistom i wszystkim zebranym towarzyszył chór szkolny pod przewodnictwem pani E. Kotomskiej. Następnie wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Bożena Kosobudzka. Mówiła o rozpoczęciu nowego, fascynującego etapu w życiu, którego nie można zmarnować. O tym, że uczmy się dla siebie, nie dla ocen, a także o tym, że szkoła to nowe znajomości i przyjaźnie, które mogą towarzyszyć nawet przez całe życie. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali się w przedstawieniu przygotowanym przez wychowawców klas: p. U. Krajewską i p. J. Oczechowską. Starsi uczniowie sprawdzali wiedzę pierwszoklasistów, a za zaliczenie zadania wręczali medale. Całość była wzbogacona, specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność, piosenkami. Po części artystycznej przyszedł czas na ślubowanie. Był to bardzo wzruszający moment. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor B. Kosobudzka, a pamiątkowe dyplomy wręczyła pani wicedyrektor A. Dąbrowska- Komor. Tym samy pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Szumowie.

         Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w nauce.

 

Wychowawcy klas pierwszych

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków w Szkole Podstawowej w Szumowie

dzien jezykow26 września został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2001 roku Europejskim Dniem Języków. W Szkole Podstawowej w Szumowie dzień ten obchodzony jest wyjątkowo uroczyście od wielu lat. 

W tym roku szkolnym 18 i 22 września organizowane były lekcje przez Skype’a, prowadzone przez native speakerów z Grecji oraz Czech. Uczniowie mieli możliwość poznania języka oraz kultury wybranego przez siebie kraju. Mimo początkowych obaw, uczniowie wychodzili z lekcji zadowoleni
i chętni do dalszego zgłębiania wiedzy. Wielu z nich przekonało się, jak ważna jest umiejętność komunikacji i przyznało, że warto uczyć się języków obcych.

Dodatkową motywacją do poznawania kultury innych krajów było odszukiwanie w budynku szkoły pytań dotyczących różnych języków ukrytych w kodach QR. Przez pięć dni chętni uczniowie, podzieleni na grupy, udzielali odpowiedzi na pytania oraz musieli zapisać wyrazy za pomocą alfabetu rosyjskiego. Ponadto drużyny musiały wykonać dyktando wyrazowe w kilku językach, przyporządkować słówka do danego języka oraz zmierzyć się w internetowym Quizie Wiedzy o Krajach i Językach Europejskich. Rywalizacja była zacięta, a było o co walczyć.

W piątek, 29 września odbyło się oficjalne podsumowanie zmagań i wręczenie nagród. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła drużyna z klasy VIa, w kategorii gimnazjum plus klasa VII pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z klas drugich.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim biorącym udział w zabawie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym.

Autor: Małgorzata Sówka

Zajęcia fitness w sali gimnastycznej w Szumowie

fitnesPONIEDZIAŁEK  Godz. 20:00

ŚRODA      Godz. 20:00

Pierwsze zajęcia odbędą się 2 października 2017 r.   

Karnet za zajęcia na cały miesiąc:

40 zł. 2 x w tygodniu

20 zł. 1 x w tygodniu

Jednorazowe wejście 8 zł.

Odpłatność na pierwszych zajęciach. Zapraszam!

Edyta Radziejewska

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W roku szkolnym 2017 - 2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą: 2 i 3 listopada 2017 r., 18, 19, 20 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

rozpoczecieW tym roku wyjątkowo nowy rok szkolny 2017/2018  powitaliśmy 4 września. Inaugurację tradycyjnie poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Szumowie. W sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel. Wszystkich serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Bożena Kosobudzka. W swoim przemówieniu poinformowała, że dobra współpraca z władzami gminy pozwoliła na rozpoczęcie inwestycji związanych z budową nowego przedszkola i stołówek na terenie naszej placówki. Pani dyrektor życzyła nauczycielom sukcesów zawodowych, natomiast uczniom bardzo dobrych wyników w nauce w rozpoczynającym się roku szkolnym. Następnie odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami klas.

Elżbieta Kotomska, Zbigniew Komor