Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Uroczyste roztrzygnięcie konkursu "Myśliwy w oczach dziecka"

8. grudnia 2017r. w Głęboczu Wielkim uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „Myśliwy w oczach dziecka”. Jego celem było przybliżenie dzieciom szlachetnej idei myślistwa. Organizatorem imprezy było Koło Łowieckie „Bielik”. Uczniowie zgłosili 47 prac plastycznych. W kwaterze myśliwskiej w Głęboczu dzieci wysłuchały krótkiej prelekcji dotyczącej pracy myśliwego, „sygnałów” wygrywanych na trąbce, wykorzystywanych podczas polowań. Ksiądz kanonik dr Śławomir Grodecki zainteresował mach słuchaczy piękną opowieścią o Świętym Hubercie – patronie myśliwych. Później wszyscy obejrzeli w pobliskim lesie paśnik, w którym myśliwi dokarmiają zimą zwierzęta leśne. Podsumowaniem tej części uroczystości, było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę prac zorganizowaną w Kaczynku i odebrali nagrody. W uroczystości wzięli udział: ksiądz proboszcz, przedstawiciele władz samorządowych, posterunku, leśnictwa, dyrektor SP w Szumowie, nauczyciele, rodzice rodzeństwo uczestników konkursu oraz sołtysi i radni z terenu działalności koła łowieckiego „Bielik”.

Elżbieta Kotomska

Zabawa Andrzejkowa

Dzień świętego Andrzeja obchodzony jest od bardzo dawnych czasów jako wieczór wróżb przepowiadających przyszłość.
W naszej szkole również podtrzymujemy tę tradycję. Dnia 30 listopada 2017r. odbyła się dyskoteka integrująca społeczność uczniowską, zarówno tę młodszą jaki i starszą.
W trakcie trwania zabawy andrzejkowej uczniowie mogli odwiedzać zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski kawiarenkę obfitującą w domowe wypieki i smakołyki.
Atrakcją wieczoru były też wróżby, które odbywały się w odpowiednio przygotowanych salach. Piękne wróżki z magiczną kulą i czarodziejską laską przepowiadały przyszłość.
Symbole wiedzy magicznej, świece, lampiony i inne elementy dekoracji dodawały tajemniczości całej scenerii.

Organizatorzy

,,A gdy wolności przyszedł czas’’

Tegoroczne obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w naszej szkole już w piątek, 10 listopada 2017r.

Młodzież udekorowana biało - czerwonymi kotylionami włączyła się w śpiewanie żołnierskich piosenek. Hala sportowa rozbrzmiała pieśniami: ,, Z młodej piersi się wyrwało” i  ,,Przybyli ułani pod okienko”. Ze wzruszeniem przypomniano historię wojaka ruszającego na bój uwiecznioną w pieśni „ O mój rozmarynie”. Było bardzo nostalgicznie i poważnie.

Wiersze recytowane przez uczniów opowiadały o trudnych czasach niewoli i wielkiej euforii naszych rodaków przed stu laty z odzyskania niepodległości.

Na zakończenie uroczystości ustami jednej z uczennic przypomniano o tym, że współczesny  patriota to człowiek, który zna swoją historię, szanuje bohaterów, dba o język polski, rozwija się  i ma świadomość, na jakiej ziemi się urodził. 

 Za rok stulecie niepodległości. Zadbajmy już teraz o to, aby jak najlepiej przygotować się do obchodów tak ważnej rocznicy.

 

            K. Dmochowska, G. Leszczyńska, E. Kotomska

XII Turniej Szkolnych Kół Caritas

„Najchętniej stał na bramce…” – pod tym hasłem już po raz 12 w naszej szkole Szkolne Koło Caritas i Caritas Diecezji Łomżyńskiej zorganizowało Turniej Szkolnych Kół Caritas z Diecezji Łomżyńskiej. Ten turniej jest jakby swoistym żywym pomnikiem na cześć naszego Wielkiego Rodaka – Św. Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości byli: Pani dyrektor Bożena Kosobudzka, ksiądz Kanonik Sławomir Grodecki, Sekretarz Gminy – Pani Hanna Szabłowska.

Turniej rozpoczął się hymnem zaśpiewanym przez uczestników oraz „Barką” zagraną na trąbce przez Pawła Bączyka. Następnie, zgodnie z tradycją, ksiądz proboszcz strzelił gola ks. wikariuszowi i w ten sposób rozpoczął zawody. W rywalizacji wzięło udział po 7 drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych oraz po 6 drużyn dziewcząt i chłopców z gimnazjów.

Turniej to przede wszystkim rywalizacja sportowa, ale nie tylko. Każda z drużyn musiała wykazać się też umiejętnościami tanecznymi. Konkurs został rozstrzygnięty na koniec turnieju.

Taka inicjatywa nie mogłaby powstać bez zaangażowania wielu osób. Szczególne podziękowania należą się: Pani Dyrektor Szkoły – Bożenie Kosobudzkiej, Państwu Annie i Zbigniewowi Komor, którzy czuwali nad całością przebiegu turnieju, Panu Jackowi Śledziewskiemu – sędziemu turnieju, nauczycielom, pracownikom szkoły, Radzie Rodziców i młodzieży za przygotowany poczęstunek, który regenerował siły zawodników, sponsorom, wolontariuszom SKC w Szumowie oraz Grupie Ratowniczej Nadzieja, która czuwała nad bezpieczeństwem zawodników turnieju.  W turnieju wzięło udział aż 185 zawodników oraz około 60 kibiców. Wszyscy dobrze się bawili i zadeklarowali swój udział w następnym roku.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Szkoła Podstawowa – chłopcy: Czyżew, dziewczęta: Szumowo; Gimnazjum – chłopcy: Lachowo; dziewczęta: Przytuły. W konkursie na ułożenie najciekawszego układu tańca integracyjnego zwyciężyła drużyna ze Szkół Podstawowych z Czyżewa i Szczepankowa oraz z Gimnazjum w Ciechanowcu. Najlepszymi bramkarzami turnieju zostali: Paulina Glińska ze SP w Szumowie, Dawid Dybkowski ze SP w Czyżewie, Katarzyna Mikucka z Gimnazjum w Przytułach i Joachim Bogdański z Gimnazjum w Lachowie.

Zwycięzcom gratulujemy i Zapraszamy ponownie za rok!

ks. Marek Ulatowski, Wioletta Suchcicka   

Wyniki konkursu "Dzieci w sieci"

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 jest bezpieczeństwo dzieci w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Dlatego nasza szkoła we wrześniu ogłosiła szkolny konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów p.t. „Dzieci w sieci”.  Celem konkursu było:

- wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet,

- wdrażanie do korzystania zróżnorodnych źródeł informacji,

- kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy.

            Konkurs roztrzygnięto 20 października 2017 r. Łącznie wpłynęło 53 prace w tym 13 prac uczniów z kl. I-III, 25 prac uczniów kl. IV-VII SP i 15 prac uczniów kl. II-III gimnazjum. Przy wyborze najlepszych prac komisja przyjęła założenia, aby oceniane prace były zgodne z tematyką konkursu, wykonane samodzielnie, pomysłowo i estetycznie. Wyniki konkursu są następujące:

 

Szkoła Podstawowa kl. I-III
I miejsce  - Łukasz Truchel  kl. III b

II miejsce – Dominik Komor kl. III a
III miejsce – Kacper Kulesza kl. I a

 

Szkoła Podstawowa kl. IV-VII
I miejsce  - Piotr Bączyk kl. VI a

II miejsce – Julia Jankowska kl. VII
III miejsce – Amelia Komor kl.VII,
 
Gimnazjum  kl. II-III:
I miejsce -  Małgorzata Radwańska kl. IIIb

II miejsce – Karolina Święcka kl.III b

III miejsce – Aleksander Komor kl. IIIa

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM, ŻYCZĄC DALSZYCH SUKCESÓW!

Pedagog szkolny  Aneta Frąckiel     

"Idźmy naprzód z nadzieją"

„Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,

co się tej nadziei może sprzeciwiać” Jan Paweł II

W poniedziałek, dn. 16 października 2017r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XVII Dnia Papieskiego. W tym roku przeżywamy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Proboszcz Parafii Szumowo ks. Kanonik dr Sławomir Grodecki oraz ksiądz wikariusz Marek Ulatowski. Przesłaniem uroczystości były słowa Ojca Świętego: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei”.

Wszystkich zgromadzonych przywitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego Kinga Szymańska. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klas drugich gimnazjum: przy dźwiękach piosenki „Miejcie nadzieję” wnieśli zapalone znicze, z których ustawili serce dla Jana Pawła, wyraz wdzięczności, pamięci i miłości. Następnie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie podczas montażu słownego.  Przybliżyli wszystkim zebranym naukę Jana Pawła II  o nadziei płynącej z krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.  Występ wzbogaciła prezentacja multimedialna „Jan Paweł II - świadek nadziei”. Papież swoim życiem pokazywał, co znaczy być świadkiem godności człowieka, świadkiem nadziei. Przypomina nam dzisiaj, że fundamentem naszej nadziei jest Jezus Chrystus.  Chór pod kierunkiem pani Elżbiety Kotomskiej wykonał pieśń „Tak mnie skrusz”. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali taniec „Nie lękajcie się”. Na zakończenie uroczystości chór zaśpiewał piosenkę „Lolek” przy akompaniamencie ks. Marka Ulatowskiego.

link do filmu z tańcem klasy 3b  https://youtu.be/1mju96ib368

Ks. Marek Ulatowski, Elżbieta Kotomska, Wioletta Suchcicka, Dorota Trzeciak