Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Śladami bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem

Obchody 79. rocznicy bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem w 1939 roku powiązane były z całotygodniowym cyklem imprez towarzyszących, związanych z tymi pamiętnymi wydarzeniami. 12 września 2018 r. młodzież z Zespołu Szkół w Szumowie oraz ze szkół podstawowych z gminy Andrzejewo wzięła udział w lekcji historii. Do gry terenowej „Ostatnia Bitwa 18. DP” przystąpiło pięć drużyn w pięcioosobowym składzie. Uczestnicy wyruszyli z Łętownicy. Każdy zespół otrzymał mapę, na której wyznaczono trasę rowerową z określonymi punktami zadaniowymi. Pokonując ją młodzież wykazała się znajomością historii, orientacją w terenie, umiejętnością rozwiązywania zagadek historycznych oraz kondycją fizyczną niezbędną np. przy udzielaniu pomocy „rannemu żołnierzowi”. Oceniano sposób wykonania każdego zadania. Rozstrzygnięcie gry, rozdanie nagród i dyplomów odbyło się w Andrzejewie. Drużyna z Zespołu Szkół w Szumowie, pod opieką pani Katarzyny Dmochowskiej i pana Zbigniewa Komor, zajęła II miejsce.
Kolejna lekcja historii na rowerach z pewnością zostanie na długo w pamięci uczestników IV Rajdu Rowerowego „Młodzi pamiętają”, który odbył się 13 września 2018 r. Intencją rajdu było uświadomienie młodzieży bohaterskiej postawy żołnierzy 18. Dywizji Piechoty, walczących z hitlerowskim najeźdźcą w czasie II wojny światowej na terenie Łętownicy i Andrzejewa. Ponad 140 uczestników z gminy Szumowo i Andrzejewo lekcję historii zaczęło od wysłuchania opowieści na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie przy Mauzoleum Żołnierzy 18. DP. Młodzież zapaliła znicze i udała się do Kościoła Parafialnego, który w pamiętnych czasach wojny pełnił funkcję szpitala polowego. Następnie trasą rowerową liczącą około 5 km uczestnicy wyruszyli do Łętownicy, gdzie pod pomnikiem poległych żołnierzy odbyła się kolejna prelekcja. Rajd zakończył się wspólnym śpiewem piosenek żołnierskich przy akompaniamencie akordeonu.
Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 16 września. O godzinie 9.00. Nasza młodzież wraz z rodzicami i opiekunami wzięła udział w złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy pod pomnikiem w Łętownicy. Następnie 26 uczniów z naszej szkoły z rodzicami i opiekunami pobiegło w III Masowym biegu „Śladami bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem”. Nie udało nam się wprawdzie zająć pierwszego miejsca w żadnej kategorii, ale mieliśmy satysfakcję, że aktywnie spędzamy niedzielę. Po regeneracyjnym posiłku obejrzeliśmy zbiory kolekcjonerskie pt. „Wrześniowe artefakty”. Jesteśmy pełni podziwu dla bohaterstwa naszych żołnierzy. Cześć ich pamięci!

ZAJĘCIA FITNESS NA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZUMOWIE

 PONIEDZIAŁEK Godz. 19:00

 ŚRODA Godz. 19:00

 

Pierwsze zajęcia odbędą się 1 października 2018 r. Karnet za zajęcia na cały miesiąc: 


50 zł. 2x w tygodniu

30 zł. 1x w tygodniu

Odpłatność na pierwszych zajęciach.

Zapisy pod nr. 728-317-262. Warunkiem utworzenia się grupy jest minimum 10 osób.

Nowy budynek Przedszkola w Szumowie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 logo UE fundusze

Dzięki pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gmina Szumowo realizuje zadanie pod nazwą „Podniesienie jakości opieki i kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego Przedszkola w Szumowie”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0029/17-00 z dnia 15 listopada 2017 roku.

W ramach zadania powstaje w pełni wyposażony (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) nowy budynek Przedszkola w Szumowie o powierzchni 1102,59 m2 wraz z infrastrukturą techniczną, placem zabaw dla dzieci, utwardzoną nawierzchnią na zewnątrz, drogami dojazdowymi i ogrodzeniem.

Całkowita wartość zadania brutto - 3 276 213,03 zł.
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 249 966,67 zł.

Celem projektu jest zapewnienie jakości kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo. Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej jest niezbędne do poprawy jakości kształcenia, polepszenia dostępu do edukacji, wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców regionu a także polepszenia dostępu do edukacji w Województwie Podlaskim.

W ramach projektu
- utworzonych zostanie 25 miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo;
- dostosowana zostanie infrastruktura przedszkolna do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowane zaplecza socjalno bytowe dla dzieci i nauczycieli;
-przedszkole zostanie dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rzeczowe zakończenie zadania - 26 lipca 2018 roku.
Finansowe zakończenie zadania - 20 sierpnia 2018 roku.

,,Witaj szkoło, oto wracamy!”

Tymi słowami społeczność szkolną Zespołu Szkół w Szumowie powitała jedna z uczennic w trakcie krótkiej części artystycznej w dniu 3 września 2018r. Nie zabrakło też odniesienia do innego września, tego sprzed 79 lat, kiedy to sale lekcyjne były puste, a wielu młodych ludzi, zamiast zdobywać wiedzę, musiało stawić czoła niemieckiemu okupantowi. Uczniowie naszej szkoły złożyli hołd żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny, zapalając znicze na ich grobach.

rozpoczecie roku szkolnego  2018 6

 Rozpoczynający się nowy rok szkolny stawia przed uczniami wiele wyzwań, ale jest też czasem nawiązywania przyjaźni i wspólnej zabawy. O tym właśnie naszym uczniom przypomniała Sekretarz Gminy Szumowo, Pani Hanna Szabłowska. Wspomniała też o możliwości korzystania ze stołówki szkolnej, co jest nowością w bieżącym roku. Z funkcjonowaniem tego miejsca wiążą się zmiany w naszej placówce. O nich mówiła w swoim wystąpieniu Dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie, Pani Bożena Kosobudzka: od tego roku szkolnego będą dwie długie przerwy. Umożliwi to wszystkim chętnym uczniom korzystanie z obiadów w nowym obiekcie. Pani dyrektor złożyła życzenia pierwszoklasistom rozpoczynającym w tym roku swoją przygodę ze szkołą, a uczniom klasy ósmej i trzecich gimnazjum, których na koniec nauki czekają egzaminy, zwróciła uwagę na to, że to od ich zaangażowania zależeć będzie wynik, otwierający im drzwi do dalszej edukacji.

Podczas apelu głos zabrał także Proboszcz Parafii Szumowo, Ksiądz Kanonik Sławomir Grodecki, który podkreślił znaczenie aktywności młodych ludzi dla własnego rozwoju, życząc młodzieży, aby taka właśnie była. Natomiast przedstawiciel Komendy Powiatowej w Zambrowie, sierżant sztabowy Pan Damian Grabowski zapewnił ze swej strony o wsparciu w każdej trudnej sytuacji. Wyraził też nadzieję, że nowy rok szkolny będzie bezpieczny i spokojny. 

Po zakończeniu uroczystości odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

G. Leszczyńska
E. Kotomska
Z.Komor

Zapraszamy do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

 

Od dnia 10.09.2018 będą wydawane obiady w stołówce szkolnej dla uczniów z Zespołu Szkół w Szumowie.
Koszt obiadu wynosi 6 zł. Opłatę za obiady proszę wpłacać od 03.09.2018 do 07.09.2018 u p. Agnieszki Dąbrowskiej.
W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole prosimy o wcześniejsze powiadomienie p. Agnieszkę Dąbrowską tel, 531 173 077
w godz. pracy 7-15.