Hymn Szkoły w Szumowie

Piękne miejsce, okolica,
Szelest liści, ptaków śpiew...
Tu w Szumowie wiedzą wszyscy,
Gdzie uczniowie śpieszą się.

         Ref.:   Nasza szkoła to właśnie my,
                    Nasza szkoła to ja i ty.
                    Nauczymy się tu wszyscy,
                    Jak należy godnie żyć,
                    Budować swoją przyszłość
                    I do celu iść.

Czas ucieka bardzo szybko,
Więc nie marnuj szansy swej.
Do nauki chętnie przystąp,
Bo z wiedzą w życiu lżej.

Nauczyciele, którzy pracowali w szumowskiej szkole

 1. Bączyk Teresa – nauczanie początkowe
 2. Bejnarowicz Anna – fizyka
 3. Bielska Wioletta - technika
 4. ks. Bielski Tadeusz - religia
 5. Boguszewska Małgorzata - wych. do życia w rodzinie
 6. Brulińska Henryka - harcerstwo
 7. Brutkowska Halina - matematyka
 8. Brzostowska Halina – fizyka, chemia
 9. Brzóska Marzena Iwona - świetlica
 10. Bugalecka Zofia – jęz. polski, matematyka
 11. Chmielewska Halina – chemia, matematyka
 12. Chmielewski Wacław - świetlica
 13. Chyliński Edmund – jęz. polski  
 14. Chylińska Maria*
 15. Chmielnicki Bohdan – wychowanie fizyczne
 16. Chrzanowska Jadwiga - matematyka
 17. Cwalina Henryka - jęz. polski
 18. ks. Cwalina Edward - religia
 19. ks. kan. Czerwiński Marian - religia
 20. Daniłowska Jolanta – religia
 21. Dąbrowska Halina – jęz. rosyjski, wychowanie przedszkolne
 22. Dąbrowska Krystyna – jęz. polski
 23. Dąbrowski Stanisław – fizyka
 24. ks. Dołęgowski Marek - religia
 25. Drążek Elżbieta – technika, plastyka
 26. Dzienis Tadeusz – matematyka
 27. Dziubińska Ewa - nauczanie indywidualne  
 28. ks. Filochowski Jarosław - religia
 29. Gacka Jolanta - logopeda
 30. Gajlewicz Bolesław – jęz. rosyjski
 31. Gawkowska Agnieszka - wychowanie przedszkolne
 32. Gawkowska Dorota – geografia, wiedza o społeczeństwie
 33. Gawkowski Edward – muzyka
 34. Gawrychowska Elżbieta – jęz. rosyjski
 35. Gąsowska Lucyna*
 36. Gierałtowska Janina - nauczanie początkowe
 37. Glińska Jadwiga - wychowanie przedszkolne
 38. Głębocka Jadwiga – wychowanie fizyczne 
 39. Grabowska Danuta - wychowanie przedszkolne
 40. Grabowski Andrzej – religia
 41. Grodzka Anna - świetlica
 42. Gromek Edyta - język niemiecki
 43. Jagielska Małgorzata - nauczanie początkowe
 44. Jakubik*
 45. Jastrząb Krystyna – nauczanie zintegrowane
 46. Kamyczek Jerzy – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 47. Kapuśniak Zofia - geografia    
 48. Kłosowski Władysław - historia
 49. Knapkiewicz Andrzej - muzyka    
 50. Kolasa Mirosław - jęz. angielski     
 51. Kośnik Alina – jęz. polski, jęz. angielski
 52. ks. Kowalewski Andrzej - religia
 53. Krajewska Janina* 
 54. Krajewska Urszula - edukacja wczesnoszkolna
 55. ks. Krajewski Krzysztof – religia
 56. Krawczewski Damian - muzyka
 57. Kubacka Elżbieta-  nauczanie początkowe
 58. Kulesz Kazimiera – matematyka
 59. Kulesz Stanisław – biologia
 60. ks. Kurek Tomasz- religia
 61. Kurpiewska Danuta – nauczanie początkowe
 62. Kyrykylytsia Walentyna – jęz. angielski
 63. Leszczyńska Dorota - nauczanie zintegrowane
 64. Leszczyński Józef
 65. Leszczuk Inna – jęz. angielski
 66. Lutostański Zdzisław – matematyka, fizyka
 67. Łomotowska Bożena - logopeda
 68. Łukawski Józef*
 69. Łuniewska Kinga - jęz. angielski  
 70. ks. Malinowski Janusz - religia
 71. Mieczkowska Marta - biologia, chemia
 72. ks. Milanowski Marek - religia
 73. Miłkowska Jadwiga – matematyka
 74. Moczulska Elżbieta - geografia
 75. Modzelewska Alina – geografia
 76. Mostowska Grażyna – nauczanie początkowe   
 77. Mostowski Zygmunt – historia
 78. Mroczko Romualda – nauczanie początkowe, geografia, jęz. polski
 79. Nietupski Waldemar – jęz. polski
 80. Ogonowska Barbara – fizyka, matematyka
 81. Ogonowski Zenon - świetlica, wychowanie fizyczne
 82. ks. Ogrodowicz Piotr – religia
 83. ks. Ołtarzewski Marcin - religia
 84. ks. Orpik Dariusz - religia
 85. ks. Pęski Grzegorz - religia
 86. Piasecka Janina – jęz. polski
 87. Pieńkowska Marta - jęz. angielski
 88. ks. Pieńkowski Szymon - religia
 89. Podbielska Marzena - biblioteka
 90. Polak Józefa - jęz. polski
 91. Prosińska Teresa – nauczanie zintegrowane, przyroda   
 92. Przychodzeń Marta - edukacja wczesnoszkolna
 93. Raciński Antoni - przyroda, technika   
 94. Radwańska Zofia – matematyka, nauczanie początkowe
 95. Radwańska Lidia - matematyka, chemia
 96. Radziejewska Alina - wychowanie przedszkolne
 97. Radziejewska Bożena – jęz. polski, historia
 98. Radziejewska Danuta - historia
 99. ks. Rafczyk - religia
 100. Rudczyk Jolanta – jęz. polski
 101. Rydzewska Antonina - jęz. polski
 102. Sagało Adam – muzyka    
 103. Siermantowska Cecylia – jęz. polski, historia
 104. Sławecki Wojciech - fizyka
 105. Socik Mieczysław – fizyka
 106. Socik Natalia – jęz. polski
 107. Sokołowska Bożena – matematyka, przyroda
 108. Sutkowska Teresa – religia
 109. ks. Stypułkowski Andrzej - religia
 110. ks. Sutkowski Stanisław - religia
 111. Szumowska Irena – historia
 112. Szymańska Cecylia – jęz. polski
 113. Szymański Kazimierz – geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 114. Tatko Jadwiga -  wychowanie przedszkolne
 115. Truchel Małgorzata – świetlica
 116. Trzaska Grażyna - nauczanie indywidualne
 117. Trzebińska Elżbieta – jęz. polski
 118. Trzeszczotko Walentyna - nauczanie przedszkolne
 119. Twarowska Maria - jęz. polski
 120. Wardaszko Maria – biologia
 121. Wiśniewski Zbigniew - muzyka    
 122. Witkowska Zofia – nauczanie zintegrowane
 123. Wojsz Hanna - nauczanie początkowe, biblioteka
 124. Zajkowska Grażyna - wychowanie przedszkolne
 125. Zaorska Jadwiga – jęz. rosyjski
 126. Zawistowska Irena – jęz. rosyjski
 127. Zduńczyk Joanna - jęz angielski
 128. Żebrowska Regina – wychowanie fizyczne 

Historia Szkoły w Szumowie

Historia szkolnictwa na terenie Gminy Szumowo sięga XVI wieku. Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Szumowie pochodzą z 1530 r. W zapiskach znajdujemy informacje o funduszu przeznaczonym na utrzymanie rektora szkółki oraz o wyposażeniu szkoły.

W 1818 r. proboszcz osobiście uczył 24 chłopców i 20 dziewcząt, jednak 4 lata później szkoła parafialna już nie istniała. Z braku ciągłości w zapiskach o jej funkcjonowaniu wnioskować można, iż w późniejszych latach działała ona jedynie sporadycznie. Powodem był brak stałego funduszu i zła sytuacja ekonomiczna parafian, którzy nie byli w stanie wspierać finansowo szkoły.

W 1892 r. wybudowano na rynku drewnianą, państwową szkołę, w której uczono w języku rosyjskim (był to czas zaborów, teren gminy Szumowo znajdował się w zaborze rosyjskim). Uczyło się w niej 78 dzieci. W kronice szkoły, pisanej po II wojnie światowej przez kierownika szkoły panią Annę Bejnarowicz, znaleźć można niestety fragmentaryczne, ale ważne wiadomości na temat działalności patriotycznej szkoły pod koniec XIX w. Wychowanie dzieci i młodzieży odbywało się w poczuciu przynależności do narodu polskiego, co często kończyło się karą i wywozem na Syberię. Nauczycielką ukaraną w ten sposób za organizowanie manifestacji z udziałem dzieci była pani Janina Krajewska.

Do 1922 r. w Szumowie istniała 4-klasowa szkoła, do której chodziło 215 uczniów. W 1925 r. w szkole nauczali Maria Dmyterko, Władysław Ferenc (kierownik) z żoną Ewą oraz Władysław Mazurkiewicz. Sytuacja materialna szkół w tamtych czasach była bardzo trudna, większość mieściła się w ciasnych wynajętych lokalach, gdzie panowała wilgoć i zimno. W roku szkolnym 1932-33 dzieci uczyły się w jednej izbie szkolnej i czterech wynajętych. Do klasy VI i VII uczęszczały tu dodatkowo chętne dzieci ze Srebrnej, Pęchratki Polskiej. W latach 1934-1936 wybudowano murowany budynek szkolny na peryferiach wsi, przy trakcie Warszawa-Białystok. Przy budowie zasłużył się Paweł Rutkowski- wójt Gminy Szumowo.

II wojna światowa przerwała jedynie funkcjonowanie szkoły. Z kroniki dowiadujemy się, że od września do października 1939 r. w szkole zorganizowano polski szpital. Po wkroczeniu armii radzieckiej dzieci uczyły się jeszcze do wybuchu wojny niemiecko- radzieckiej w 1941 r.  W czasie okupacji niemieckiej szkoła była nieczynna. Zajmował ją niemiecki urząd drogowy oraz aresztowani Żydzi, którzy pracowali przy budowie  drogi Warszawa- Białystok. W tym czasie na ziemi szkolnej Niemcy zbudowali drewniany dom i stodołę. Młodzież uczyła się tajemnie u polskiej nauczycielki  Zofii Bugaleckiej. Na skutek wrogich działań okupanta księgozbiór i znaczna część dokumentacji szkoły zostały całkowicie zniszczone. W 1944 r. spłonęła też stara drewniana szkoła. Swoje funkcje dydaktyczne szkoła podjęła już w roku 1945, kierownikiem placówki został pan Władysław Kłosowski.

Od roku szkolnego 1947/48 przywrócono siedmioletnią szkołę podstawową. Uczęszczało do niej 250 dzieci z miejscowości: Szumowo, Żabikowo, Srebrna, Kalinowo, Wyszomierz, Rynołty, Zaręby, Głębocz, Podbielek. W skład rady wchodziło 8 nauczycieli i ksiądz. W roku szkolnym 1956/57 wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową.

Przez szereg kolejnych lat następowała ciągła rozbudowa szkoły. 15 października 1971 roku do użytku został oddany stadion. Inicjatorem jego budowy był długoletni dyrektor szkoły pan Mieczysław Socik.  15 kwietnia 1973 r. przekazano do użytku przedszkola wyremontowany budynek przy ulicy 1 Maja zakupiony od Tadeusza Szumowskiego. W 1975 roku szkoła stała się szkoła gminną. W 1984 roku z inicjatywy władz gminy- sekretarza KG PZPR Stanisława Cwaliny, naczelnika gminy Jerzego Śledziewskiego, inspektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Kazimierza Szymańskiego- rozpoczęto rozbudowę szkoły. Duże zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia wykazał ówczesny dyrektor – Zdzisław Lutostański, komitet rodzicielski pod przewodnictwem Jana Rokickiego oraz mieszkańcy miejscowości, z których dzieci uczęszczały do szkoły w Szumowie- Głębocza, Kaczynka, Kalinowa, Radwan, Szumowa, Wyszomierza, Zaręby, Żabikowa. Zajęcia lekcyjne w nowym budynku rozpoczęto we wrześniu 1988 roku.

Ciągle nie była to jeszcze w pełni wyposażona szkoła. Od samego początku dał się odczuć brak sali gimnastycznej, gdzie w okresie jesieni i zimy mogłyby odbywać się zajęcia wychowania fizycznego. Z tego też powodu w 1997 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej w Szumowie, w skład którego weszli: Edward Lipiński, Paweł Brodecki, Jan Rokicki, Zygmunt Prosiński, Zdzisław Lutostański, Henryk Orłowski, Jerzy Truchel, Marek Krajewski, Krzysztof Papież, Alina Wojsz. Komitet wziął na siebie odpowiedzialność za opracowanie planów i zapłatę za koszty związane z dokumentacją. Inwestorem budowy był Zarząd Gminy Szumowo. Inwestycję dofinansowali Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Napływały również pieniądze społeczne od sponsorów, rodziców i miejscowej społeczności. 17 września 2001 roku obiekt został oddany do użytku, a 2 miesiące później odbyło się uroczyste otwarcie sali. Uświetniło je przybycie wielu znakomitych gości: Podlaskiego Kuratora Oświaty Jarosława Zielińskiego, Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Mieczysława Nowickiego, Starosty Powiatu Zambrowskiego Marka Komorowskiego, mającego korzenie w naszej gminie, byłego kolarza Henryka Charuckiego, posła Józefa Mioduszewskiego i wielu innych. Salę gimnastyczną w Szumowie wyświęcił ks. kanonik Marian Czerwiński.  Jest ona „owocem” wspólnej pracy i połączenia sił ludności gminy.

Reforma oświatowa, obowiązująca od 1 września 1999 roku w miejsce ośmioletniej szkoły podstawowej wprowadziła sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Spowodowało to, że w dotychczasowych budynkach szkoły podstawowej musiano wygospodarować pomieszczenia dla trzeciego szczebla edukacji, jakim było gimnazjum. W styczniu 1999 roku ze środków MEN zainstalowano pierwszych 10 komputerów. W ten sposób powstała sala komputerowa z dostępem do internetu dla uczniów szkoły podstawowej, a w 2000 roku, gdy przybyło następnych 10 komputerów –  dla gimnazjum.

1 września 2003 roku uchwałą rady gminy utworzono Zespół Szkół w Szumowie, w skład którego weszły: Gminne Przedszkole w Szumowie, Szkoła Podstawowa w Szumowie i Gimnazjum w Szumowie.

27 lutego 2007 roku w naszej szkole zostało otwarte Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do jego powstania przyczynili się: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, zambrowskie władze powiatowe, Sekcja Ruchu Drogowego KPP w Zambrowie, Wójt Gminy Szumowo i dyrekcja szkoły.

2 czerwca 2008 roku na przyszkolnym terenie otwarto ścieżkę edukacyjną „Leśny Dworek". Przez  1,5 roku trwały prace związane z jej utworzeniem. Ścieżka powstała dzięki współpracy pani Bożeny Kosobudzkiej - Dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie - z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Urzędem Gminy Szumowo oraz z P.P.H.U. Trans-Krusz Irena Rupińska. Autorami projektu ścieżki byli: mgr inż. Dariusz Wyrwicki - architekt krajobrazu, pracownik  OBUW oraz  Jan Goldstein i Jan Kowalczyk - studenci Wydziału Biologii UW. Merytoryczną opiekę nad całym przedsięwzięciem sprawowała dr Hanna Werblan – Jakubiec, kierownik Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW. Główną tablicę informacyjną  umieszczono przed szkołą. Dalej trasa wiedzie przez rabaty wokół szkoły, gdzie ustawiono będące punktami przystankowymi tablice, zawierające wiele informacji o drzewach i krzewach. Na ścieżce wydzielono dwa miejsca rekreacyjne służące do zabaw edukacyjnych oraz do wypoczynku przy ognisku. Ścieżka i ogród przyszkolny to skarbnica wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach.  Podniosła ona estetykę otoczenia wokół szkoły.

1 września 2009 roku uchwałą rady gminy od zespołu szkół oddzielono przedszkole, które stało się samodzielną placówką.

W 2011 roku przebudowano boisko sportowe i wyremontowano trybuny. W ramach tej  inwestycji powstało boisko do gry w piłkę nożną o wym. 56 x 90 m wraz z wyposażeniem. Ogrodzono go tzw. piłkochwytem i okolono czterotorową bieżnią o długości 360 m. Zbudowano również skocznię do skoku w dal o wymiarach 9,0 x 3,44 m i trybuny dla widzów z miejscami siedzącymi dla 300 osób. Chodnik z kostki i utwardzenie dojazdu do boiska stanowią dopełnienie całości.

W 2016 roku budynek szkoły został ocieplony. Odnowiono elewację i wymieniono chodniki wokół obiektu, co bardzo poprawiło jego estetykę.

1 września 2017 roku w wyniku reformy oświaty zlikwidowano gimnazjum, do którego uczęszczali uczniowie ze wszystkich miejscowości w gminie. Zespół szkół został przekształcony w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Szumowie z klasami gimnazjalnymi. Tym samym zmieniono obszar obwodu szkolnego. Po okresie wygaszania gimnazjów do szumowskiej szkoły będą uczęszczały dzieci z Głębocza Wielkiego, Kaczynka, Zarąb Jartuz, Stryjk, Radwan Zaorza, Mroczek Stylongów, Wyszomierza Wielkiego, Szumowa, Żabikowa Rządowego i Prywatnego, Kalinowa, Srebrnego Borku, Ostrożnego, Krajewa Budził.

 

Dyrektorzy, którzy zapisali się w historii szkoły:

 Józef Łukawski  1932 - 1934
 Władysław Kłosowski 1945/1946 - 1946/1947
 Anna Bejnarowicz 1947/1948 - 1951/1952
 Kazimiera Kulesz 1952/1953
 Stanisław Kulesz 1953/1954
 Stanisław Dąbrowski 1955/1956
 Mieczysław Socik 1956/1957 - 1974/1975
 mgr Kazimierz Szymański 1975/1976 -1983/1984 (do XII 1989r. inspektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół)
 mgr inż. Zdzisław Lutostański 1984/1985 - 1992/1993
 mgr Paweł Brodecki 1993/1994 - 1997/1998
 mgr Halina Chmielewska 1998/1999 - 2002/2003
 mgr Bożena Katarzyna Kosobudzka

1999/2000 - 2002/2003 dyrektor Gimnazjum w Szumowie                                 

2003/2004 - 2016/2017 dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie  

2017/2018 - dyrektor Szkoły Podstawowej w Szumowie z klasami gimnazjalnymi

od 2018/2019 - dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie