Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Nauczyciele, którzy pracowali w szumowskiej szkole

Nauczyciele, którzy pracowali w szumowskiej szkole:

  1. Bączyk Teresa – nauczanie początkowe
  2. Bejnarowicz Anna – fizyka
  3. Bielska Wioletta - technika
  4. ks. Bielski Tadeusz - religia
  5. Boguszewska Małgorzata - wych. do życia w rodzinie
  6. Brulińska Henryka - harcerstwo
  7. Brzostowska Halina – fizyka, chemia
  8. Brzóska Marzena Iwona - świetlica
  9. Bugalecka Zofia – jęz. polski, matematyka
  10. Chmielewska Halina – chemia, matematyka

Czytaj więcej: Nauczyciele, którzy pracowali w szumowskiej szkole

Historia szkoły w Szumowie

Hymn szkoły

Piękne miejsce, okolica,
Szelest liści, ptaków śpiew...
Tu w Szumowie wiedzą wszyscy,
Gdzie uczniowie śpieszą się.

         ref.:    Nasza szkoła to właśnie my,
                      Nasza szkoła to ja i ty.
                      Nauczymy się tu wszyscy,
                      Jak należy godnie żyć,
                      Budować swoją przyszłość
                      I do celu iść.

Czas ucieka bardzo szybko,
Więc nie marnuj szansy swej.
Do nauki chętnie przystąp,
Bo z wiedzą w życiu lżej.

Historia szkoły w Szumowie:

Historia szkolnictwa na terenie Gminy Szumowo sięga XVI wieku. Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Szumowie pochodzą z 1530 r. W zapiskach znajdujemy informacje o funduszu przeznaczonym na utrzymanie rektora szkółki oraz o wyposażeniu szkoły.

W 1818 r. proboszcz osobiście uczył 24 chłopców i 20 dziewcząt, jednak 4 lata później szkoła parafialna już nie istniała. Z braku ciągłości w zapiskach o jej funkcjonowaniu wnioskować można, iż w późniejszych latach działała ona jedynie sporadycznie. Powodem był brak stałego funduszu i zła sytuacja ekonomiczna parafian, którzy nie byli w stanie wspierać finansowo szkoły.

W 1892 r. wybudowano na rynku drewnianą, państwową szkołę, w której uczono w języku rosyjskim (był to czas zaborów, teren gminy Szumowo znajdował się w zaborze rosyjskim). Uczyło się w niej 78 dzieci. W kronice szkoły, pisanej po II wojnie światowej przez kierownika szkoły panią Annę Bejnarowicz, znaleźć można niestety fragmentaryczne, ale ważne wiadomości na temat działalności patriotycznej szkoły pod koniec XIX w. Wychowanie dzieci i młodzieży odbywało się w poczuciu przynależności do narodu polskiego, co często kończyło się karą i wywozem na Syberię. Nauczycielką ukaraną w ten sposób za organizowanie manifestacji z udziałem dzieci była pani Janina Krajewska.

Czytaj więcej: Historia szkoły  w Szumowie