Informatyka

Materiał do każdej lekcji przesyłany jest na maile do rodziców za pomocą e-dziennika klasy $ - 6 i platformy Moodle klasy 7 - 8.

Multibooki dostępne na stronie dlaucznia.migra.pl 

Kontakt pod adresem mailowym przesłanym uczniom i rodzicom.

Pozdrawiam

Grażyna Jastrząb

Przyroda

Materiał do każdej lekcji przesyłany jest na maile do rodziców za pomocą e-dziennika.

Materiały udostępnione również na stronie https://www.eduelo.pl/  – kod dostępu został przesłany w indywidualnych wiadomościach.

Ebook dostępny na stronie https://ebooki.nowaera.pl/
Kontakt pod adresem mailowym przesłanym rodzicom.

Pozdrawiam

Grażyna Jastrząb

 

 

Biologia i geografia

Kontakt nauczyciela z uczniami odbywa się poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość:

- materiałów przesłanych przez pocztę gmail i dziennik elektroniczny

- audiowizualnych środków przekazu, m.in. e-podręczniki

- środków multimedialnych, m.in. prezentacje, Multiteki, Multibooki

- nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, m.in. Eduelo.pl

- interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie t.j. Learningapps, Quizziz, Wardwall

Konsultacje za pomocą poczty elektronicznej.

 

Klasa Vb - Strefy klimatyczne i krajobrazowe

 
Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam.

 Ewa Kozłowska - Żukowska