Pedagog

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych pedagog szkolny będzie przesyłał rodzicom uczniów, którzy uczęszczają na indywidualne zajęcia rewalidacyjne lub grupowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, materiały i ćwiczenia do uzupełnienia za pomocą poczty e-mail rodziców. Jeżeli bedą problemy, proszę o kontakt pocztą elektroniczną

Aneta Frąckiel