Język polski – Dorota Lubiejewska

Zadania 23-25 marca 2020:

Klasa V a
23.03.20 Temat: Początki świata według Greków.
- Wykonaj zadania w „Zanim przeczytasz” na s. 202.
- Przeczytaj mit o powstaniu świata (s. 202-204) i ustnie opracuj umieszczone pod nim zadania.
- Wykonaj pisemnie zad. 4. na s. 205.

24.03.20 Temat: Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów.
- Zapoznaj się z informacjami na s.206-207. i ustnie opracuj zadania 1-5 na s. 208.
- Wykonaj pisemnie zad. 7. na s. 208.

25.03.20 Temat: Po stracie córki – porozmawiajmy o uczuciach matki.
- Przeczytaj mit o Demeter i Persefonie (s. 208-210).
- Ustnie opracuj zadania 1-6 na s. 210.
- Wykonaj pisemnie zad. 5. na s.210.

Klasa V b
23.03.20 Temat: Atlantyda, czyli „tam albo nie tam”.
- Zapoznaj się z wierszem W. Szymborskiej „Atlantyda” (s. 200) i naucz się go pięknie czytać.
- Ustnie opracuj zadania 1-6 na s. 201.
- Wykonaj pisemnie zad. 3. i 5. na s.201.

24.03.20 Temat: Początki świata według Greków.
- Wykonaj zadania w „Zanim przeczytasz” na s. 202.
- Przeczytaj mit o powstaniu świata (s. 202-204) i ustnie opracuj umieszczone pod nim zadania.
- Wykonaj pisemnie zad. 4. na s. 205.

25.03.20 Temat: Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów.
- Zapoznaj się z informacjami na s.206-207. i ustnie opracuj zadania 1-5 na s. 208.
- Wykonaj pisemnie zad. 7. na s. 208.

Klasa VI a
23.03.20 Temat: Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki?
- Przeczytaj tekst „Tam, gdzie mieszka Muzyka” na s. 193-196 i ustnie opracuj umieszczone pod nim zadania.
- Wykonaj pisemnie zad. 4., 7. i 8. na s.196-197.

24.03.20 Temat: Ludzie muzyki.
- Zapoznaj się z informacjami na s.198. i ustnie opracuj zadania 1-7 na s. 200.
- Wykonaj pisemnie zad. 1. i 4. na s.200.

25.03.20 Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt?
- Zapoznaj się z fr. Księgi czwartej „Pana Tadeusza” (s. 201-202) i nauczcie się go pięknie czytać.
- Ustnie opracuj zadania 1-9 na s. 203.
- Wykonaj pisemnie zad. 6. i 7. na s.203

Klasa VI b
23.03.20 Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?
- Zapoznaj się z wiadomościami na s. 216-217.
- Wykonaj ćw. na s.133-136 w zeszytach ćwiczeń.

24.03.20 Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia?
- Zapoznaj się z wierszem Z. Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią” (s. 219) i naucz się go pięknie czytać.
- Ustnie opracuj zadania 1-11 na s. 220-221.
- Wynotuj występujące w utworze środki stylistyczne.
- Wykonaj pisemnie zad. 12. na s.221.

25.03.20 Temat: Najsłynniejsza celebrytka świata – odkrywamy tajemnice obrazu „Mona Lisa” Leonarda da Vinci.
- Przeczytaj tekst „Historia sztuki…” na s. 225 i ustnie opracujcie zadania 1-5 na s. 226.
- W zeszycie wykonajcie zad. 2. i 5.

Bardzo Was proszę, w miarę możliwości i nie łamiąc zasady „Zostań w domu”, o pomoc koleżankom i kolegom, którzy mają problemy z dostępem do Internetu. Ze mną można konsultować emailem.

Język polski – Małgorzata Brodecka

Drodzy Uczniowie!

Klasa IV (od poniedziałku do piątku)

Zajęcia zdalne i kosultacje z wykorzystaniem platformy eduelo.pl. i edziennika

Szczegółowe informacje przesyłane będą uczniom oraz wychowawcy klasy.

Klasy: VII,  VIIIa, VIIIb (od poniedziałku do piątku)

Zajęcia zdalne i konsultacje z wykorzystaniem platformy WSiPnet.

Nauczyciel codziennie przekazuje lekcje na grupach facebook. Uczniowie otrzymują prezentację w aplikacji genial.ly.

Prace domowe i testy – w formie interaktywnej na platformie WSiPnet.

Prace pisemne (dłuższe formy wypowiedzi) uczniowie powinni przesyłać nauczycielowi drogą elektroniczną na wskazany adres.


Podaję zagadnienia z języka polskiego na okres 23 – 25 marca. W ich opracowaniu pomogą Wam podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz materiały zamieszczone na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje, a także na platformie edukacyjnej eduelo.pl, do której dołączyła nasza szkoła.

W najbliższym czasie otrzymacie ode mnie, za pośrednictwem wychowawców, indywidualne hasła i loginy do tej platformy. Możecie z niej korzystać bezpłatnie na komputerze, tablecie lub telefonie.

W zeszycie przedmiotowym zapisujcie tematy lekcji i wykonujcie wskazane ćwiczenia.