Edukacja wczesnoszkolna

KLASA 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

Materiały do pracy w domu wychowawcy tych klas na bieżąco przesyłają na adresy mailowe rodziców, konsultacje pocztą elektroniczną.

Wychowawcy klas I - III 

Przedszkole

Materiały do pracy w domu wychowawcy grup będą na bieżąco przesyłać na pocztę grupową bądź adresy mailowe rodziców, konsultacje pocztą elektroniczną.

Zachęcamy również do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2
 
       Wychowawcy przedszkola