Pedagog

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych pedagog szkolny będzie przesyłał rodzicom uczniów, którzy uczęszczają na indywidualne zajęcia rewalidacyjne lub grupowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, materiały i ćwiczenia do uzupełnienia za pomocą poczty e-mail rodziców. Jeżeli bedą problemy, proszę o kontakt pocztą elektroniczną

Aneta Frąckiel

Język niemiecki

Zadania, lekcje i konsultacje dla klas VII i VIII w systemie e-learningowym z języka niemieckiego odbywają się systematycznie na platformie Moodle.

Do zobaczenia na Moodle

Małgorzata Sówka

 

Chemia dla uczniów klas ósmych i siódmej

Na platformie Moodle zamieszczane będą zadania do wykonania w systemie e-learningowym. Uczniowie klas VII i VIII proszeni są o zapisanie się na właściwy dla swojej klasy kurs z chemii. Konsultacje też przez platformę.

 

Ponadto:

KLASA VII

Obejrzyj filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=k36mdgKGtAc&t=4020s

Poćwicz pisanie równań: https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-reactions-stoichiome/balancing-chemical-equations/e/balancing_chemical_equations

 

KLASY VIII

Przypomnij wiadomości o alkoholach i kwasach karboksylowych: https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=103s

 

Historia i WOS

Historia


Klasy IV-VIII
Zachęcam do powtórzenia omówionych na lekcjach treści z historii oraz rozwijania zainteresowań historycznych przez odwiedzanie wskazanych stron internetowych. Bardzo proszę o przeczytanie dwóch kolejnych tematów w podręczniku do historii (klasa IV – jeden) w każdym tygodniu. Proszę o pobranie (kl. IV-VII) pliku z zeszytem ćwiczeń dla danej klasy i uzupełnianie wskazanych ćwiczeń do realizowanego tematu. Po wykonaniu zadań proszę o odesłanie na adres e-mail, którego hasło i login umieszczone będą na e-dzienniku w zakładce kalendarz. Tam też znajdziecie tematy do opracowania. Klasy ósme pracują z zeszytem ćwiczeń w wersji papierowej. Materiały, które ułatwią Wam pracę otrzymacie na pocztę elektroniczną. Konsultacje pocztą elektroniczną.


Linki:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://learningapps.org/
https://epodreczniki.pl/
https://eboki.nowaera.pl/

 

Wiedza o społeczeństwie

Klasy VIII

Zachęcam do powtórzenia omówionych na lekcjach treści  z wiedzy o społeczeństwie. Bardzo proszę o przeczytanie dwóch kolejnych tematów w podręczniku do wiedzy o społeczeństwie w każdym tygodniu. Proszę o wykonanie ćwiczeń do realizowanego tematu, a następnie odesłanie ich na adres  e-mail, który dla każdej klasy umieszczony będzie na e-dzienniku w zakładce kalendarz. Tam też znajdziecie tematy do opracowania. Wszystkie pytania kierujcie na  e-maila. Otrzymacie również materiały, które ułatwią Wam pracę.   Konsultacje pocztą elektroniczną.                                                                                            

Linki:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7

https://epodreczniki.pl/

https://eboki.nowaera.pl/

  Katarzyna Dmochowska

Religia

Informacje na temat pracy ucznia w domu przekazywane są na adresy mailowe rodziców za pomocą edziennika. Konsultacje za pomocą emaila.