Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Listy do Macedonii

Czym interesują się dzieci w Macedonii? Jak spędzają swój wolny czas? Czy znają Roberta Lewandowskiego? Jakich przedmiotów uczą się w szkole? Na te i wiele innych pytań odpowiadały dzieci z klas IVa, IVb, V ze Szkoły Podstawowej w Szumowie. W okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. trwała wymiana korespondencji listownej w języku anielskim uczniów naszej szkoły z uczniami prywatnej szkoły Smile School of English w Skopje, w Macedonii. Dzieci opisywały swoje zainteresowania i formy spędzania czasu wolnego, szkołę, przedmioty, których się uczą, ulubione gry. W okresie świątecznym przesyłały kartki z życzeniami do rówieśników.
Pisanie listów w tradycyjny sposób było dla uczniów bardzo atrakcyjną formą pogłębiania wiedzy na temat innych krajów, jak również praktycznym sposobem rozwijania i wykorzystania języka angielskiego.


Magdalena Jasionek
Magdalena Staniaszek

Spotkanie z kulturą ludową

W bibliotece Szkoły Podstawowej w Szumowie odbyło się spotkanie z Paniami Wiesławą Bańkowską i Aliną Przeździecką. Uczniowie mieli okazję przekonać się, jak ciekawa i oryginalna jest twórczość ludowa. Z dużym zainteresowaniem słuchali Pań, których pasją stało się rękodzielnictwo. Podziwiali Ich prace, świadczące o ludowym mistrzostwie. Umiejętności zaproszonych Pań przekonały uczniów, że zaangażowanie i kreatywność to cechy, dzięki którym można z powodzeniem budować kulturę Małej Ojczyzny. Spotkanie     w szkolnej bibliotece zachęciło uczniów do rozwijania samorodnych talentów i włączenia się do wzbogacania twórczości ludowej. Pierwsze kroki już zostały zrobione, ponieważ w części warsztatowej spotkania uczniowie pod kierunkiem Gości wykonywali kolorowe kwiaty, palemki i wielkanocne pisanki. Zajęcia dostarczyły wszystkim wiele radości i satysfakcji. Aktywność uczniów daje nadzieję na to, że w dobie komputerów twórczość ludowa będzie nadal uważana za wartość bezcenną.

Lucyna Selerowska, nauczyciel bibliotekarz

 

Wojewódzki sukces uczennic z Szumowa

Wśród laureatów tegorocznej VIII edycji Wojewódzkiego konkursu na wiersz lub fraszkę o bibliotece „Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka” są dwie uczennice z naszej szkoły: JULIA KUREK z klasy III b, która zdobyła I MIEJSCE w kategorii uczniowie klas I- III szkoły podstawowej oraz PAULINA BRULIŃSKA z klasy III c – WYRÓŻNIONA w kategorii uczniowie klas gimnazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia było: rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi, wyeksponowanie dobrych stron biblioteki a także promowanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Komisja konkursowa oceniała: zgodność pracy z tematem, jej pomysłowość i oryginalność. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku podczas Konferencji „Biblioteki szkolne”. Julia i Paulina otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali recytacji wierszy w wykonaniu zdobywców pierwszych miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych. Serdecznie gratulujemy!

Niezwykłe spotkanie w szkolnej bibliotece

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Szumowie zaprosiła niecodziennego gościa. Pan Jarosław Prusiński jest autorem trylogii fantasy Szary Mag, zbioru opowiadań science fiction pt. Vortex oraz najnowszej książki Zapomniani bogowie. Słowiańska opowieść, której akcja rozgrywa się w X wieku w Ostrogrodzie nad Narwią i przedstawia m.in. zwyczaje i obrzędy ówczesnej Polski. Uczestnicy spotkania – uczniowie i nauczyciele – z ciekawością słuchali barwnych opowieści pana Jarosława Prusińskiego. Pisarz opowiadał tak zajmująco, że każdy z chęcią przedłużyłby czas spotkania z Nim.
Dziękujemy panu Prusińskiemu, że przyjął zaproszenie szkolnej biblioteki i podarował nam tyle niezapomnianych wrażeń.


Lucyna Selerowska, nauczyciel bibliotekarz

Sukcesy uczestników konkursów pozaszkolnych

Jednym z celów działalności biblioteki szkolnej jest rozpowszechnianie wśród uczniów różnorodnych konkursów zewnętrznych. W II półroczu 2016/2017 odnieśliśmy w nich sporo sukcesów. W Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ach, ta Astrid Lindgren!” WYRÓŻNIENIE w kategorii kukiełka – wiek 10-14 lat otrzymała AMELIA KOMOR z klasy VI. W Powiatowym konkursie „W magicznym świecie baśni i bajek”, zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zambrowie, I MIEJSCE w kategorii szkoła podstawowa zdobył ŁUKASZ TRUCHEL – uczeń klasy II b, a praca plastyczna KATARZYNY JABŁECKIEJ z klasy III b została WYRÓŻNIONA przez komisję konkursową. Od pięciu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą z sukcesami w Wojewódzkim konkursie plastycznym „Podlasie, mnie ta ziemia od innych droższa … . Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych”. W tegorocznej piątej edycji I MIEJSCE w kategorii uczniowie klas I-III gimnazjum - forma przestrzenna zajął ALEKSANDER KOMOR z klasy II a, a WYRÓŻNIENIE w kategorii uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej - forma przestrzenna przyznano AMELII KOMOR z klasy VI.
Gratulujemy! Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych w przyszłym roku szkolnym!


Lucyna Selerowska, nauczyciel bibliotekarz

Potrójny sukces naszej szkoły

Z radością i dumą informujemy, że wśród laureatów tegorocznej VI edycji Wojewódzkiego konkursu twórczości dzieci i młodzieży „Podlasie - mnie ta ziemia od innych droższa … . Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych” są uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szumowie. Cele tego przedsięwzięcia, w którym wzięło udział ogółem 568 uczestników, to m.in.: promocja województwa podlaskiego, kształtowanie patriotyzmu lokalnego, zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu, popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów przez stosowanie różnych technik i form plastycznych, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół. W eliminacjach wojewódzkich zwyciężyło troje uczniów z naszej szkoły. Są to:
ALEKSANDER KOMOR – I miejsce za pracę „Podlaska gwiazda kolędnicza” w kategorii uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II – III gimnazjum - forma przestrzenna
JULIA KUREK - II miejsce za pracę „Podlaska chata pod strzechą” w kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawowych - forma przestrzenna
AMELIA KOMOR – III miejsce za pracę „Palma Wielkanocna” w kategorii uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II – III gimnazjum - forma przestrzenna
15 maja uczestniczyli oni w uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w Białymstoku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Z zainteresowaniem obejrzeli film promujący nasz region, występy chóru i zespołów tanecznych. Nagrodzone prace można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w czasie trwania finału konkursu w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego.


Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy, że tak wspaniale reprezentowali nas w środowisku pozaszkolnym.

fotoreportaż na WrotaPodlasia.pl - zobacz

Lucyna Selerowska, nauczyciel bibliotekarz