Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

„Z książką w świat wartości”

Uczniowie klasy VII a uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie edukacyjnym dla szkół „Wychowanie przez czytanie”, którego organizatorem była Fundacja “ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przedsięwzięcie trwało od września do grudnia 2018 roku. Cele Programu to wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury. Koordynatorami tego projektu w naszej szkole były panie: Lucyna Selerowska i Dorota Kurpiewska. Program polegał na przeprowadzeniu z uczniami zajęć w oparciu o książkę “Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” z wykorzystaniem przygotowanych przez Fundację materiałów edukacyjnych. Elementem Programu był konkurs prac multimedialnych przygotowanych przez uczniów. Młodzież w trakcie zajęć uczyła się rozumienia takich pojęć jak m.in. szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość. Siódmoklasiści aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. Z zaangażowaniem brali udział w dyskusjach i w pracach twórczych. Wykonali planszę tematyczną, komiksy o wartościach moralnych, nagrali scenki do filmu o uczciwości.
Biblioteka szkolna otrzymała od Fundacji m.in. dwie książki autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej: „Wychowanie przez czytanie” oraz „Z dzieckiem w świat wartości”.
Uczniowie klasy VII a - uczestnicy Programu uświadomili sobie ważność wartości moralnych oraz potrzebę ich przestrzegania na co dzień. Nauczyli się dostrzegać w utworach literackich przesłania moralne, będące drogowskazami życiowymi. 

Lucyna Selerowska, Dorota Kurpiewska