Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Listy do Macedonii

Czym interesują się dzieci w Macedonii? Jak spędzają swój wolny czas? Czy znają Roberta Lewandowskiego? Jakich przedmiotów uczą się w szkole? Na te i wiele innych pytań odpowiadały dzieci z klas IVa, IVb, V ze Szkoły Podstawowej w Szumowie. W okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. trwała wymiana korespondencji listownej w języku anielskim uczniów naszej szkoły z uczniami prywatnej szkoły Smile School of English w Skopje, w Macedonii. Dzieci opisywały swoje zainteresowania i formy spędzania czasu wolnego, szkołę, przedmioty, których się uczą, ulubione gry. W okresie świątecznym przesyłały kartki z życzeniami do rówieśników.
Pisanie listów w tradycyjny sposób było dla uczniów bardzo atrakcyjną formą pogłębiania wiedzy na temat innych krajów, jak również praktycznym sposobem rozwijania i wykorzystania języka angielskiego.


Magdalena Jasionek
Magdalena Staniaszek