Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZENNIC W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM

Dwie uczennice z naszej szkoły zostały laureatkami VII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa … Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych”, który odbywał się pod Honorowym Patronatem: Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.
I miejsce w kategorii: forma przestrzenna, klasy VII-VIII i III gimnazjum zdobyła AMELIA KOMOR z klasy VIII za pracę „Pokuć – tradycyjny święty kąt paradny w podlaskiej chacie”.
II miejsce w kategorii: forma przestrzenna, klasy IV-VI zajęła JULIA KUREK z klasy IV b za pracę „Świat kapliczek i krzyży przydrożnych na Podlasiu”. W ubiegłym roku szkolnym dziewczęta też były laureatkami tego przedsięwzięcia.
Konkurs miał na celu promocję województwa podlaskiego, kształtowanie patriotyzmu lokalnego, zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu, popularyzację walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia, promocję podlaskiego rękodzieła ludowego, rozwijanie umiejętności plastycznych przez stosowanie różnych technik i form plastycznych, prezentację możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół. Na konkurs wpłynęło 650 prac plastycznych. 7 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu.
Gratulujemy!
Zapraszamy uczniów do udziału w kolejnej edycji tego konkursu. Każdy ma szansę na sukces.

Lucyna Selerowska, nauczyciel bibliotekarz