Finał konkursu na scenkę teatralną - „ Można inaczej - NIE dla uzależnień”.

Młodość to okres, w którym pojawia się problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania podejmują wiele różnorodnych, niekiedy zupełnie nowych zachowań, są podatni na „nowinki” – często szkodliwe dla zdrowia. Na przykład spędzają dużo czasu przed komputerem, telewizorem, zaczynają eksperymentować z używkami co jest szczególnie groźnym i niepokojącym zjawiskiem.
W związku z tym, nauczyciele świetlicy wraz z pedagogiem szkolnym zorganizowali konkurs „ Można inaczej - NIE dla uzależnień” biorąc udział w programie edukacyjno-profilaktycznym „Aktywność i dobre wychowanie profilaktyką uzależnień” realizowanym w Zespole Szkół w Szumowie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uczniowie klas przygotowali krótkie scenki teatralne, które były zaprezentowane 28.03.2019r. społeczności Zespołu Szkół w Szumowie. Scenki przygotowane przez uczniów przedstawiały następujące problemy:konkurs profilaktyczny 2019 4b
klasa IV a – uzależnienie od słodyczy,
klasa IV b – uzależnienie od telewizora, komputera, internetu,
klasa V a – jesteś świadkiem, jak część klasy śmieje się z kolegi, gdy ten nie potrafi rozwiązać zadania,
klasa V b – koleżanki obgadują przy tobie nieobecnego kolegę/koleżankę,
klasa VI – grupa osób wyśmiewa koleżankę na lekcji wych-fiz,
klasa VII a – uzależnienie od telefonu komórkowego,
klasa VII b – grupa osób na przerwie wyśmiewa się z ubrania koleżanki,
klasa VIII – uzależnienie od papierosów, e-papierosów,
klasa III a gim – uzależnienie od alkoholu,
klasa III b gim – uzależnienie od narkotyków, dopalaczy.
Wyniki konkursu:
Kategoria klas IV – VI
I miejsce – kl. IV b
II miejsce – kl. V b
III miejsce – kl. IV a
Kategoria klas VII – VIII i klasy III gim.
I miejsce – kl. VII a
II miejsce – kl. VIII
III miejsce – kl. VII b
Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom. Gratulujemy ciekawych pomysłów.


Organizatorzy