Sukces Adama Talachy w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Uczeń klasy 4b Adam Talacha zajął II miejsce w województwie podczas IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, atalacha a 2019 dziecko obserwuje”. 25 kwietnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej na temat zapobiegania wypadkom związanym z pracą maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie. Jego praca została zakwalifikowana do etapu centralnego. Gratulujemy!