Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Zapraszamy na konkurs "Na polską nutę - wydanie świąteczne"

 

Wychowawcy świetlicy zapraszają chętnych uczniów Szkół Podstawowych i klas gimnazjalnych do wzięcia udziału w gminnym konkursie wokalnym
pt: „ NA POLSKĄ NUTĘ – wydanie świąteczne”.
Konkurs odbędzie się dn. 04.01.2019r. o godzinie 16:30 w Zespole Szkół w Szumowie w stołówce szkolnej.
Regulamin i karty zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy
- organizatorzy.

Regulamin

Karta zgłoszenia