„ Ojcze Święty pamiętamy!”

28 października 2018 roku członkowie i sympatycy Szkolnych Kół Caritas już po raz XIII spotkali się w Szumowie na Turnieju piłki halowej rozgrywanym pod hasłem „Najchętniej stał na bramce”.
Zawody były doskonałą okazją do uczczenia 40-stej rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Jak co roku organizatorami imprezy były działające w Zespole Szkół w Szumowie Szkolne Koło Caritas oraz Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
Tradycyjnie podczas rozpoczęcia turnieju odśpiewano umiłowaną pieśń Ojca Świętego „Barkę” i hymn halówki, po którym ks. Sławomir Grodecki –proboszcz szumowskiej parafii wykonał pierwszy strzał do bramki.Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych. Na początku rywalizowali uczniowie klas IV-VII SP, następnie do sportowej walki przystąpili ich starsi koledzy i koleżanki z klas VIII SP i III gimnazjum.
Turniej cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród uczestników jak i osób im towarzyszących, o czym mogła świadczyć wypełniona po brzegi trybuna. W sposób szczególny zawodnikom kibicowali opiekunowie, rodzice, uczniowie i licznie zgromadzeni absolwenci Zespołu Szkół w Szumowie, a także obecny na turnieju ks. Andrzej Mikucki - dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali państwo Anna i Zbigniew Komor.
Zawody to nie tylko emocje na boisku. Co roku oprócz sportowych zmagań, każda drużyna musi wykazać się różnorodnymi umiejętnościami. W tym roku było to zadanie szczególne, związane z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zadanie polegało na wykonaniu ozdobionego narodowymi elementami lampionu, który następnie zapłonął pod specjalnie na tę okazję przygotowaną dekoracją jako „światełko dla Niepodległej”.
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością i dlatego członkowie komisji mieli problem z wyłonieniem najlepszych prac. Ostatecznie tytuł najpiękniejszego lampionu w młodszej kategorii wiekowej otrzymała praca wykonana przez zawodniczki z Płonki Kościelnej, zaś w kategorii młodzieży starszej.za najciekawszą uznano pracę drużyny z Czyżewa.
Na zakończenie wszystkie biorące udział w turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Specjalną nagrodą w postaci medali zostali udekorowani najlepsi bramkarze, gdyż patron turnieju święty Jan Paweł II na tej pozycji najchętniej grał w piłkę nożną.
Dbając o to, by uczestnicy nie opadli z sił, dla każdego była przygotowana kiełbaska z grilla, woda oraz słodki poczęstunek.
Całe wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu, życzliwości i pomocy wielu osób. Szczególne podziękowania należą się: Pani Dyrektor Szkoły – Bożenie Kosobudzkiej, nauczycielom i pracownikom szkoły, Radzie Rodziców oraz wolontariuszom szumowskiego SKC. Serdeczne podziękowania kierujemy również do sponsorów oraz Grupy Ratowniczej Nadzieja, która czuwała nad bezpieczeństwem zawodników.

Sportowa atmosfera w duchu fair play oraz zapał młodych sportowców przełożyły się na następujące wyniki turnieju:

Dziewczęta - klasy IV-VII SP
I miejsce    – Piski
II miejsce   – Szczepankowo
III miejsce  – Szumowo
IV miejsce – Płonka Kościelna
Tytuł najlepszego bramkarza zdobyła zawodniczka z Pisk.
Chłopcy- klasy IV-VII SP
I miejsce    – Szumowo
II miejsce   – Szczepankowo
III miejsce  – Śniadowo
IV miejsce  – Piski
Tytuł najlepszego bramkarza zdobył zawodnik z Szumowa.
Dziewczęta - klasy VIII i III gimnazjum
I miejsce    – Ciechanowiec
II miejsce   – Szumowo
III miejsce  – Rosochate
IV miejsce  – Śniadowo
Za udział    – Czyżew
Za udział    – Lachowo
Tytuł najlepszego bramkarza zdobyła zawodniczka z Ciechanowca.
Chłopcy- klasy VIII i III gimnazjum
I miejsce    – Szumowo
II miejsce   – Czyżew
III miejsce  – Śniadowo
IV miejsce – Ciechanowiec
Za udział   – Lachowo SP
Za udział   – Lachowo Gimnazjum
Tytuł najlepszego bramkarza zdobył zawodnik z Szumowa.

Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział i sportową postawę. Zwycięzcom gratulujemy i wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejne rozgrywki już za rok.