"Dziękujemy za..."

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w piątek, 11 października br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Podczas akademii dyrektor szkoły, pani Bożena Katarzyna Kosobudzka przypomniała zgromadzonym, że dzień ten jest wyjątkowym świętem, dedykowanym zarówno nauczycielom, wychowawcom, pedagogom jak i wszystkim pracownikom oświaty - ludziom, którzy, kształtując umysły dzieci i młodzieży, ich umiejętności, a także wiedzę, zainteresowania i postawę patriotyczną, tworzą przyszłość naszej Ojczyzny. Podkreślając, jak ważna jest misja nauczania i wychowania współczesnych pokoleń, Pani Dyrektor podziękowała za trud i poświęcenie włożone w wykonywaną pracę, życząc jednocześnie radości, sukcesów w realizacji trudnych zamierzeń, szacunku i uznania wśród uczniów.

            Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom. Jak co roku zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły w uznaniu zasług
i osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej w minionym roku szkolnym. Nagrodą Dyrektora zostali odznaczeni następujący nauczyciele i pracownicy: Katarzyna Gawkowska, Małgorzata Frączyk, Zbigniew Komor, Gabriela Leszczyńska, Jolanta Oczechowska, ks. Marek Ulatowski, Magdalena Staniaszek, Jolanta Cieśluk, Jolanta Daniłowska, Jerzy Głębocki.

            W dalszej części apelu życzenia pracownikom oświaty złożyli: przedstawiciel organu prowadzącego pani Agnieszka Żochowska, ksiądz proboszcz Sławomir Grodecki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły pani Justyna Radziejewska.

            Do życzeń, w imieniu społeczności uczniowskiej, dołączyli uczniowie klasy VIa Małgorzata Krajewska i Antoni Koda, rozpoczynając część artystyczną.  W tym roku wystąpili nasi najmłodsi uczniowie z klas: IIa, IIIa i IIIb. Całość programu została wsparta śpiewem szkolnego chóru oraz tańcem klasy IIa. Uroczystość poprowadził przewodniczący Samorządu Szkolnego Mikołaj Werpachowski. Na koniec wszyscy pracownicy oświaty i goście otrzymali kwiat, do którego dołączono bilecik ze słowami: "Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za SERCE". Wykonali go uczniowie pod kierunkiem nauczycieli świetlicy.

            Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania  i uświetnienia tej uroczystości.

Organizatorzy