Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W roku szkolnym 2017 - 2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą: 2 i 3 listopada 2017 r., 18, 19, 20 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r.