„Najchętniej stał na bramce…” – pod tym hasłem już po raz 12 w naszej szkole Szkolne Koło Caritas i Caritas Diecezji Łomżyńskiej zorganizowało Turniej Szkolnych Kół Caritas z Diecezji Łomżyńskiej. Ten turniej jest jakby swoistym żywym pomnikiem na cześć naszego Wielkiego Rodaka – Św. Jana Pawła II. Wśród zaproszonych gości byli: Pani dyrektor Bożena Kosobudzka, ksiądz Kanonik Sławomir Grodecki, Sekretarz Gminy – Pani Hanna Szabłowska.

Turniej rozpoczął się hymnem zaśpiewanym przez uczestników oraz „Barką” zagraną na trąbce przez Pawła Bączyka. Następnie, zgodnie z tradycją, ksiądz proboszcz strzelił gola ks. wikariuszowi i w ten sposób rozpoczął zawody. W rywalizacji wzięło udział po 7 drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych oraz po 6 drużyn dziewcząt i chłopców z gimnazjów.

Turniej to przede wszystkim rywalizacja sportowa, ale nie tylko. Każda z drużyn musiała wykazać się też umiejętnościami tanecznymi. Konkurs został rozstrzygnięty na koniec turnieju.

Taka inicjatywa nie mogłaby powstać bez zaangażowania wielu osób. Szczególne podziękowania należą się: Pani Dyrektor Szkoły – Bożenie Kosobudzkiej, Państwu Annie i Zbigniewowi Komor, którzy czuwali nad całością przebiegu turnieju, Panu Jackowi Śledziewskiemu – sędziemu turnieju, nauczycielom, pracownikom szkoły, Radzie Rodziców i młodzieży za przygotowany poczęstunek, który regenerował siły zawodników, sponsorom, wolontariuszom SKC w Szumowie oraz Grupie Ratowniczej Nadzieja, która czuwała nad bezpieczeństwem zawodników turnieju.  W turnieju wzięło udział aż 185 zawodników oraz około 60 kibiców. Wszyscy dobrze się bawili i zadeklarowali swój udział w następnym roku.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Szkoła Podstawowa – chłopcy: Czyżew, dziewczęta: Szumowo; Gimnazjum – chłopcy: Lachowo; dziewczęta: Przytuły. W konkursie na ułożenie najciekawszego układu tańca integracyjnego zwyciężyła drużyna ze Szkół Podstawowych z Czyżewa i Szczepankowa oraz z Gimnazjum w Ciechanowcu. Najlepszymi bramkarzami turnieju zostali: Paulina Glińska ze SP w Szumowie, Dawid Dybkowski ze SP w Czyżewie, Katarzyna Mikucka z Gimnazjum w Przytułach i Joachim Bogdański z Gimnazjum w Lachowie.

Zwycięzcom gratulujemy i Zapraszamy ponownie za rok!

ks. Marek Ulatowski, Wioletta Suchcicka