„Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,

co się tej nadziei może sprzeciwiać” Jan Paweł II

W poniedziałek, dn. 16 października 2017r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XVII Dnia Papieskiego. W tym roku przeżywamy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Proboszcz Parafii Szumowo ks. Kanonik dr Sławomir Grodecki oraz ksiądz wikariusz Marek Ulatowski. Przesłaniem uroczystości były słowa Ojca Świętego: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei”.

Wszystkich zgromadzonych przywitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego Kinga Szymańska. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klas drugich gimnazjum: przy dźwiękach piosenki „Miejcie nadzieję” wnieśli zapalone znicze, z których ustawili serce dla Jana Pawła, wyraz wdzięczności, pamięci i miłości. Następnie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie podczas montażu słownego.  Przybliżyli wszystkim zebranym naukę Jana Pawła II  o nadziei płynącej z krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.  Występ wzbogaciła prezentacja multimedialna „Jan Paweł II - świadek nadziei”. Papież swoim życiem pokazywał, co znaczy być świadkiem godności człowieka, świadkiem nadziei. Przypomina nam dzisiaj, że fundamentem naszej nadziei jest Jezus Chrystus.  Chór pod kierunkiem pani Elżbiety Kotomskiej wykonał pieśń „Tak mnie skrusz”. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali taniec „Nie lękajcie się”. Na zakończenie uroczystości chór zaśpiewał piosenkę „Lolek” przy akompaniamencie ks. Marka Ulatowskiego.

link do filmu z tańcem klasy 3b  https://youtu.be/1mju96ib368

Ks. Marek Ulatowski, Elżbieta Kotomska, Wioletta Suchcicka, Dorota Trzeciak