Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzowo - sprawnościowego „Umiem dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów”

W dniach 06 - 10 maja 2019 r. w ramach programu edukacyjno - profilaktycznego realizowanego w Zespole Szkół w Szumowie w roku 2019 „Aktywność i dobre wychowanie profilaktyką uzależnień” uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie wiedzowo – sprawnościowym pt. „Umiem dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów”. Został on przygotowany przez pedagoga szkolnego i wychowawców świetlicy.
Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a także kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.
Każda klasa podzielona została na 3 zespoły: zespół artystów, zespół sportowców
i zespół tęgich głów. Artyści wykonali plakaty na temat bezpieczeństwa, sportowcy na sali gimnastycznej zmagali się z rożnymi ciekawymi konkurencjami sportowymi, a dla tęgich głów przygotowano test wiedzowy z zakresu informacji o higienie osobistej, bezpieczeństwie w domu, w szkole, w Internecie.
Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, ponieważ wszystkie klasy reprezentowały wysoki poziom wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.
Podsumowanie punktacji z poszczególnych etapów wygląda następująco:

I miejsce   – kl. I a i kl. III ( klasy uzyskały po 12 punktów )
II miejsce  – kl. I b i kl. II a ( klasy uzyskały po 10 punktów )
III miejsce – kl. II b ( klasa zdobyła 9 punktów )

Zwycięskie klasy otrzymały medale i pamiątkowe dyplomy, a wszytkie dzieci drobne upominki w postaci kolorowych długopisów i słodkich batoników.
Uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Wychowawcom kl. I-III dziękujemy za pomoc i przygotowanie uczniów.

 

Pedagog szkolnych
Wychowawcy świetlicy