Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

ŻYJ PIĘKNIE I MĄDRZE!

profilaktyka 2019 1aPod takim hasłem odbyło się w naszej szkole przedstawienie profilaktyczne dotyczące zapobiegania uzależnieniom, agresji i przemocy, skierowane do uczniów klas V-VIII i gimnazjalistów. W przedsięwzięciu, uświadamiającym uczniom skutki nałogów i przemocy oraz propagującym stosowanie bezpiecznych zasad funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wystąpili uczniowie z klas: V b, VII a, VIII, III a i III b gimnazjum. Inscenizacja jako najefektywniejsza forma przekazu edukacyjnego, kształtująca postawy dzieci i młodzieży, wpłynęła na myślenie i emocje uczniów poprzez specyficzne środki przekazu – dźwięk, muzykę, słowo, gest, obraz, itp. Występujący opowiedzieli historie młodych osób, które z różnych powodów wpadły w szpony nałogów. Na szczęście po pewnym czasie zrozumiały, że wybrały niewłaściwą i niebezpieczną drogę. Scenki o agresji i przemocy uświadomiły uczniom istotę problemu i konieczność szukania pomocy. Na koniec występu zostały podsumowane przedstawione treści o skutkach wpływu sytuacji patologicznych na życie młodzieży.
Mamy nadzieję, że przedstawione treści skłoniły uczniów do refleksji nad priorytetami życiowymi.

Lucyna Selerowska
Magdalena Jasionek
Dorota Kurpiewska