W dniu 05.03.2019 r. uczniowie klas III gimnazjum pod opieką wychowawców i pedagoga szkolnego uczestniczyli w targach edukacyjno – zawodowych zorganizowanych przez Łomżyńskie Forum Samorządowe. Targi obyły się w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży.
Celem targów była prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego, zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego oraz ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia!
Wystawcami na targach były szkoły branżowe i technika oferujące kształcenie zawodowe w subregionie łomżyńskim.
Targom towarzyszyły spotkania mentoringowe z pracodawcami oraz event podumowujący projekt "Dobry zawód – fajne życie", w którym uczniowie klas III gimnazjum naszej szkoły uczestniczyli od września 2018 r.
Uczniowe z targów wrócili bardzo zadowoleni. Otrzymali informatory i broszury ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyszłych szkół, do których się wybierają.


K. Dmochowska
A. Frąckiel
E. Kozłowska-Żukowska