Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

tel. (86) 476 80 18
fax  (86) 476 90 86

e-mail: zsszumowo@wp.pl  
Godziny otwarcia sekretariatu: 7.30 - 15.30
Godziny otwarcia świetlicy: 7.00 - 16.00

" Na podstawie art.37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Violetta Matusiak, e-mail: v.matusiak@dpag.pl "

Skrócone lekcje z powodu upałów

Ogłoszenie

Od środy w szkole są skrócone lekcje o 15 minut z powodu upałów. Dlugość przerw pozostaje bez zmian. 

wicedyrektor Zespołu Szkół w Szumowie

 

Wyniki konkursów „Mistrz Ortografii" i „Pięknego Czytania" w klasach II i III

27 maja w naszej szkole odbył się szkolny konkurs ortograficzny pod hasłem „Mistrz Ortografii klas II i III”. Jego celem było:
- rozwijanie zainteresowań językiem polskim,
- podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.
Rywalizację podjęło 18 uczniów z klas II i 7 uczniów z klasy III.

Wyniki konkursu „Mistrz Ortografii klas II”
I miejsce – Maciej Pajdowski kl. IIa
II miejsce – Michał Przeździecki kl.IIb
III miejsce – Zuzanna Radziejewska kl. IIa

Wyniki konkursu „Mistrz Ortografii klas III”
I miejsce – Milena Święcka
II miejsce – Hubert Dębek
III miejsce - Szymon Kafel

 

28 maja w szkolnym konkursie „Pięknego Czytania klas II i III” wzięło udział 15 uczniów klas II i 4 uczniów klasy III. Celem konkursu było:
- zachęcenie uczniów do czytania,
- rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa,
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 30.05.2019r. Uczniowie, którzy zajęli miejsce na podium otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Szumowie. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki w postaci notesów, zakładek i długopisów.

Wyniki konkursu „Pięknego Czytania klas II”
I miejsce – Natalia Święcka kl. IIb
II miejsce – Maciej Pajdowski IIa
III miejsce – Zuzanna Radziejewska kl. IIa

Wyniki konkursu „Pięknego Czytania klas III”
I miejsce – Hubert Dębek
II miejsce – Zofia Michalska, Julia Zawojek
III miejsce – Milena Święcka

 

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do udziały w kolejnych konkursach.

 

Jadwiga Rosiak
Małgorzata Frączyk

Dzień Matki

26 maja, to najpiękniejszy dzień w roku – Dzień Matki. Takimi słowami powitali uczniowie klas młodszych swoje mamy na klasowych uroczystościach. Klasa I b podejmowała swoje mamy w czwartek 23.05.2019r. Uczniowie klasy IIa spotkali się ze swoimi mamami w piątkowe popołudnie 24 maja.
Dzieci przygotowały dla swoich mam piękne tańce, piosenki i wiersze. Zagrały im „Sto lat” na fletach. Występ małych artystów, wyrecytowane wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki wywołały u mam łzy autentycznego wzruszenia. Zrobione z miłością i ujmującą prostotą laurki z życzeniami i kwiatowe koszyczki były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że mamy są, że kochają, i że są najlepsze na całym świecie.

Słodki poczęstunek umilił wszystkim wspólnie spędzony czas.

Anna Orłowska
Jadwiga Rosiak

 

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzowo - sprawnościowego „Umiem dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów”

W dniach 06 - 10 maja 2019 r. w ramach programu edukacyjno - profilaktycznego realizowanego w Zespole Szkół w Szumowie w roku 2019 „Aktywność i dobre wychowanie profilaktyką uzależnień” uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie wiedzowo – sprawnościowym pt. „Umiem dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów”. Został on przygotowany przez pedagoga szkolnego i wychowawców świetlicy.
Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a także kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.
Każda klasa podzielona została na 3 zespoły: zespół artystów, zespół sportowców
i zespół tęgich głów. Artyści wykonali plakaty na temat bezpieczeństwa, sportowcy na sali gimnastycznej zmagali się z rożnymi ciekawymi konkurencjami sportowymi, a dla tęgich głów przygotowano test wiedzowy z zakresu informacji o higienie osobistej, bezpieczeństwie w domu, w szkole, w Internecie.
Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, ponieważ wszystkie klasy reprezentowały wysoki poziom wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.
Podsumowanie punktacji z poszczególnych etapów wygląda następująco:

I miejsce   – kl. I a i kl. III ( klasy uzyskały po 12 punktów )
II miejsce  – kl. I b i kl. II a ( klasy uzyskały po 10 punktów )
III miejsce – kl. II b ( klasa zdobyła 9 punktów )

Zwycięskie klasy otrzymały medale i pamiątkowe dyplomy, a wszytkie dzieci drobne upominki w postaci kolorowych długopisów i słodkich batoników.
Uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Wychowawcom kl. I-III dziękujemy za pomoc i przygotowanie uczniów.

 

Pedagog szkolnych
Wychowawcy świetlicy

ŻYJ PIĘKNIE I MĄDRZE!

profilaktyka 2019 1aPod takim hasłem odbyło się w naszej szkole przedstawienie profilaktyczne dotyczące zapobiegania uzależnieniom, agresji i przemocy, skierowane do uczniów klas V-VIII i gimnazjalistów. W przedsięwzięciu, uświadamiającym uczniom skutki nałogów i przemocy oraz propagującym stosowanie bezpiecznych zasad funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wystąpili uczniowie z klas: V b, VII a, VIII, III a i III b gimnazjum. Inscenizacja jako najefektywniejsza forma przekazu edukacyjnego, kształtująca postawy dzieci i młodzieży, wpłynęła na myślenie i emocje uczniów poprzez specyficzne środki przekazu – dźwięk, muzykę, słowo, gest, obraz, itp. Występujący opowiedzieli historie młodych osób, które z różnych powodów wpadły w szpony nałogów. Na szczęście po pewnym czasie zrozumiały, że wybrały niewłaściwą i niebezpieczną drogę. Scenki o agresji i przemocy uświadomiły uczniom istotę problemu i konieczność szukania pomocy. Na koniec występu zostały podsumowane przedstawione treści o skutkach wpływu sytuacji patologicznych na życie młodzieży.
Mamy nadzieję, że przedstawione treści skłoniły uczniów do refleksji nad priorytetami życiowymi.

Lucyna Selerowska
Magdalena Jasionek
Dorota Kurpiewska