forex trading logo
Ulti Clocks content

Wyszukaj w serwisie

Wyszukaj w sieci

Stronę odwiedziło

Odsłon : 49926

W tej chwili gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Zespół Szkół w Szumowie

ul. Szkolna 14

18-305 Szumowo

Tel (86) 476 80 18

Fax (86) 476 90 86

adres strony: www.szkolaszumowo.pl

e-mail: zsszumowo@wp.pl

Zespół Szkół w Szumowie na mapie


Zespół Szkół w Szumowie
NIECH ŻYJE BAL! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 12:25

      12 lutego 2015 r. w szkole w Srebrnym Borku odbył się bal przebierańców. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Dobór strojów przez uczestników był dowolny. Wszyscy przebrali się  w kolorowe stroje, wcielili się w bohaterów znanych bajek i filmów. Na bal przybyły przede  wszystkim wróżki. Nie zabrakło również pirata, żołnierza, Indianina, kowbojki, Hindusek czy też duszków.

     Muzyka płynąca z głośników inspirowała do szalonej zabawy. Tancerze pełni pozytywnej energii pląsali w parach, kole oraz korowodach. Z uśmiechem na ustach śpiewali teksty słyszanych hitów, skacząc i klaszcząc z radości.

     W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez kochane mamy. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych kreacjach.

     W tym roku nie odbył się konkurs na Królową i Króla balu, ponieważ był to trudny wybór. Wszyscy zasłużyli na te tytuły. Niestety radosna zabawa musiała się skończyć, zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów. Szkoda, że następny bal dopiero za rok…

Beata Konopka i Dorota Trzeciak

 
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Szumowie. Gimnazjum w Szumowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 11:20
 1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Do klasy  pierwszej gimnazjum, którym ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 3.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami i nie powoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.
 4. Do celów rekrutacji rodzice (opiekun prawny lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) mają obowiązek złożenia wniosku oraz dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w terminie określonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora.
 6. Komisja jest powoływana, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

a)       średnia ocen zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

b)      iczba punktów uzyskana za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

c)       szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

8.   Liczbę punktów za kryteria określone w ust. 6 oblicza się sumując:

a)      liczbę punktów wynikającą z pomnożenia średniej ocen uzyskanych przez kandydata z zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez 10;

b)      liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w  zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

c)      liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których każde osiągnięcie ma wartość 1 punktu.

d)     w przypadku kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej liczbę zgromadzonych punktów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 7 pkt 1, podwaja się.

9. Przyjmuje się kandydatów z największą ilością punktów z rekrutacji w miarę posiadanych miejsc.

10. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w rekrutacji przez kilku kandydatów o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia wniosku.

11. Przewodniczący komisji może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

12. Wzory zgłoszeń  i wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

 
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Szumowie. Szkoły Podstawowej w Szumowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 10:45
 1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Do klasy  pierwszej szkoły podstawowej, uczniów którym ustalono obwód  przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami i nie powoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora.
 5. Komisja jest powoływana, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc.
 6. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

a)  Od 10 marca do 4 kwietnia  - składanie  zgłoszeń  realizacji obowiązku szkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów zamieszkałych w        obwodzie szkoły

b)  Do 7 kwietnia do godz.1200 – szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej etap rekrutacji

c)  Od 8 kwietnia do 18 kwietnia – składanie wniosków o  przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile po I etapie są wolne      miejsca

d)  Do 21 kwietnia do godz.1500  szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – II etap rekrutacji

e)  od 22 kwietnia do 25 kwietnia rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie potwierdza w sekretariacie wolę nauki

f)   Od 15 maja do 15 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po II etapie rekrutacji są wolne miejsca)

g)    Do 28 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

   7. Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a)    Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w obwodzie tej szkoły - 10 pkt.

b)   Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c)    Miejsce pracy rodzica/ prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby

d)   sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) jest w pobliżu szkoły-  2 pkt.

e)    Inna uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja- 1 pkt.

   8. Przewodniczący komisji może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

   9. Wzory zgłoszeń i wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz  w sekretariacie szkoły.

 
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Szumowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 10:21

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Do oddziału przedszkolnego dzieci,  którym ustalono obwód  przyjmuje się na podstawie wniosku i deklaracji.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami i nie powoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora.

5. Komisja jest powoływana, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc.

6. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

a)         Od 10 marca do 4 kwietnia  - składanie  deklaracji  realizacji obowiązku przedszkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

b)        Do 7 kwietnia do godz.1200 – szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego – I etap rekrutacji

c)         Od 8 kwietnia do 18 kwietnia – składanie wniosków o  przyjęcie do  oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile po I etapie są wolne miejsca

d)        Do 21 kwietnia do godz.1500  szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – II etap rekrutacji

e)         od 22 kwietnia do 25 kwietnia rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie potwierdza w sekretariacie wolę nauki

f)         Od 15 maja do 15 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po II etapie rekrutacji są wolne miejsca)

g)        Do 28 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

7. Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w obwodzie tej szkoły - 10 pkt.

b) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c) Miejsce pracy rodzica/ prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) jest w pobliżu szkoły -  2 pkt.

d) Inna uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja - 1 pkt.

8. Przewodniczący komisji może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

9. Wzory deklaracji i wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz  w sekretariacie szkoły.

 
"Pięknej szansy nie przegapcie, kochajcie dziadków swych i babcie” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 08 lutego 2015 19:25

 

 

21 stycznia 2015r. klasa II Zespołu Szkół w Szumowie świętowała  Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość przebiegała  pod hasłem ,,Pięknej szansy nie przegapcie, kochajcie dziadków swych i babcie”. Głównym celem naszej uroczystości było kształtowanie poczucia szacunku i przynależności do rodziny oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej.

Mili goście zostali przywitani ciepłymi słowami. Z bijącymi serduszkami dzieci rozpoczęły swój program artystyczny. Każdy starł się dobrze wypełnić swoje zadanie. Piosenki, wiersze i tańce zostały dedykowane  dla najukochańszej babci i najwspanialszego dziadka. Dzieci dziękowały za wielkie serce, życzliwość za bezgraniczną miłość, którą obdarowywani są każdego dnia. Występ wywołał  ogromne wzruszenie.  Łzy radości i szczęścia błyszczały w każdym oku.

Po części artystycznej dzieci złożyły życzenia, następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami. Dzięki rodzicom został również przygotowany słodki poczęstunek i wspólna herbata. Jednak święto trwało dalej, melodie z dawnych lat zachęciły do wspólnej zabawy trzy pokolenia: dzieci, rodziców i dziadków.

Był to wyjątkowy i niezwykły dzień, który na długo zostanie w pamięci wszystkich zebranych.

Program artystyczny był wyrazem wdzięczności i szacunku dla ukochanych dziadków.

Organizatorzy: T. Prosińska, A. Orłowska

 
Konkurs Tradycje Bożonarodzeniowe w krajach Unii Europejskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 08 lutego 2015 19:12

W wielu krajach święta Bożego Narodzenia są jednym z ważniejszych wydarzeń roku - czasem niepowtarzalnym, pełnym radości i szczodrości, niosącym ciszę i skupienie.  Aby podkreślić szczególny charakter tego okresu, również i w tym roku  tuż przed przerwą świąteczną został przeprowadzony w naszej szkole konkurs „Tradycje Bożonarodzeniowe w Krajach Unii Europejskiej”.

Tak jak w ubiegłych latach, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  i I-III gimnazjum przygotowywali się  do prezentacji cały miesiąc, gromadząc  potrzebne informacje, pisząc scenariusze, przygotowując dekoracje, rekwizyty i stroje, ćwicząc kolędy i piosenki świąteczne w różnych językach europejskich. Rezultaty  pracy uczniów przygotowujących się  pod opieką wychowawców mogliśmy obejrzeć 16 grudnia, podczas prezentacji klas. Oprócz wielu informacji o Świętach Bożego Narodzenia przedstawionych w ciekawej i interesującej formie, swoje zdolności muzyczne zaprezentowali: Paweł Bączyk i Aleksander Komor z klasy VIa, Krystian Zaremba i Kamil Milewski z klasy IIa, Wiktoria Ziemak i Ida Milewska z klasy IIIa. Dzięki pięknej grze na instrumentach zwiększyli walory estetyczne występu swojej klasy.

W tym roku uczniowie przygotowali prezentacje o następujących państwach: Włochy, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Chorwacja, Francja, Cypr, Grecja, Szwecja, Holandia. Jury wyróżniło klasy: szkoła podstawowa:  I miejsce – kl. IV, II miejsce –kl. VIb, III miejsce – kl.VIa; gimnazjum: I miejsce – kl. IIc, II miejsce – kl. IIIb, III miejsce – kl.IIIa.
Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie pysznych nagród.

Magdalena Jasionek, Aneta Frąckiel

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 12

Zapraszamy do galerii

Pokaz slajdów

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Piątek
6 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Eugenia, Felicyta, Frydolin, Jordan,
Klaudian, Koleta, Róża, Wiktor,
Wiktoriusz, Wojsław

Do końca roku zostało 301 dni.
Zodiak: Ryba


Nowości na stronie

Najczęściej czytane


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.