forex trading logo
Ulti Clocks content

Wyszukaj w serwisie

Wyszukaj w sieci

Stronę odwiedziło

Odsłon : 51568

W tej chwili gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Zespół Szkół w Szumowie

ul. Szkolna 14

18-305 Szumowo

Tel (86) 476 80 18

Fax (86) 476 90 86

adres strony: www.szkolaszumowo.pl

e-mail: zsszumowo@wp.pl

Zespół Szkół w Szumowie na mapie


Zespół Szkół w Szumowie
Zagłosuj na naszą gminę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 marca 2015 20:37

Gmina Szumowo bierze udział w Ogólnopolskim konkursie upiększania z Garnierem. Jest możliwość otrzymania pieniędzy na zbudowanie miejsca wypoczynku w lasku przy Zespole szkół. Bardzo prosimy wszystkich o zagłosowanie na naszą miejscowość pod adresem:

Bezpośredni link do Szumowa: http://ogolnopolskieupiekszanie.pl/obiekty/szumowo-1307

Wystarczy odwiedzić stronę, zarejestrować się podając adres email, potwierdzić otrzymaną wiadomość, wyszukać miejscowość Szumowo i oddać głos.

Codziennie można głosować oddając jeden głos.

Głosowanie trwa od 26.03.2015 r. do 22.04.2015 r.

Zajmie Ci to tylko chwilkę. 

Fundatorem nagród jest L'Oréal Polska Sp. z o.o.

 
Stop agresji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 20:26

W dniu   05.03.2015r. w Zespole Szkół w Szumowie odbył się apel pod hasłem STOP - AGRESJI. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem agresji, coraz bardziej powszechny wśród dzieci i młodzieży.

W przygotowanych scenkach uczniowie pokazali przyczyny i skutki zachowań agresywnych. Spotkanie uświadomiło dzieciom i młodzieży, że przyjazne zachowanie względem siebie, umiejętność panowania nad swoimi emocjami, stosowanie zwrotów grzecznościowych, szacunek i wzajemne zrozumienie sprzyjają miłej i życzliwej atmosferze, w której wszyscy chcemy żyć.

Na koniec apelu uczniowie naszej szkoły ustalili Zasady Mądrego Postępowania:

- mówimy do siebie po imieniu,

- nie wyśmiewamy się z innych,

- przepraszamy, gdy zrobimy komuś krzywdę,

- pomagamy osobom, którym ktoś dokucza,

- nie namawiamy się przeciwko innym,

- pomagamy w nauce i rozwiązywaniu problemów osobistych,

- zgłaszamy rodzicom lub wychowawcy, gdy nam lub komuś dzieje się krzywda.

Wszyscy uczniowie zapoznali się także z fragmentami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziękujemy uczniom kl. VIb i IIb, za zaangażowanie i grę aktorską oraz dziewczętom z kl. VIa za piękne wykonanie piosenki "Masz w sobie wiarę”.

 

A.Frąckiel,  M. Jasionek, D. Kurpiewska

 
NIECH ŻYJE BAL! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 12:25

      12 lutego 2015 r. w szkole w Srebrnym Borku odbył się bal przebierańców. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Dobór strojów przez uczestników był dowolny. Wszyscy przebrali się  w kolorowe stroje, wcielili się w bohaterów znanych bajek i filmów. Na bal przybyły przede  wszystkim wróżki. Nie zabrakło również pirata, żołnierza, Indianina, kowbojki, Hindusek czy też duszków.

     Muzyka płynąca z głośników inspirowała do szalonej zabawy. Tancerze pełni pozytywnej energii pląsali w parach, kole oraz korowodach. Z uśmiechem na ustach śpiewali teksty słyszanych hitów, skacząc i klaszcząc z radości.

     W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez kochane mamy. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych kreacjach.

     W tym roku nie odbył się konkurs na Królową i Króla balu, ponieważ był to trudny wybór. Wszyscy zasłużyli na te tytuły. Niestety radosna zabawa musiała się skończyć, zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów. Szkoda, że następny bal dopiero za rok…

Beata Konopka i Dorota Trzeciak

 
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Szumowie. Gimnazjum w Szumowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 11:20
 1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Do klasy  pierwszej gimnazjum, którym ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 3.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami i nie powoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.
 4. Do celów rekrutacji rodzice (opiekun prawny lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) mają obowiązek złożenia wniosku oraz dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w terminie określonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora.
 6. Komisja jest powoływana, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

a)       średnia ocen zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

b)      iczba punktów uzyskana za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

c)       szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

8.   Liczbę punktów za kryteria określone w ust. 6 oblicza się sumując:

a)      liczbę punktów wynikającą z pomnożenia średniej ocen uzyskanych przez kandydata z zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez 10;

b)      liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w  zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

c)      liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których każde osiągnięcie ma wartość 1 punktu.

d)     w przypadku kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej liczbę zgromadzonych punktów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 7 pkt 1, podwaja się.

9. Przyjmuje się kandydatów z największą ilością punktów z rekrutacji w miarę posiadanych miejsc.

10. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w rekrutacji przez kilku kandydatów o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia wniosku.

11. Przewodniczący komisji może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

12. Wzory zgłoszeń  i wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

 
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Szumowie. Szkoły Podstawowej w Szumowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 10:45
 1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Do klasy  pierwszej szkoły podstawowej, uczniów którym ustalono obwód  przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami i nie powoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora.
 5. Komisja jest powoływana, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc.
 6. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

a)  Od 10 marca do 4 kwietnia  - składanie  zgłoszeń  realizacji obowiązku szkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów zamieszkałych w        obwodzie szkoły

b)  Do 7 kwietnia do godz.1200 – szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej etap rekrutacji

c)  Od 8 kwietnia do 18 kwietnia – składanie wniosków o  przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile po I etapie są wolne      miejsca

d)  Do 21 kwietnia do godz.1500  szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – II etap rekrutacji

e)  od 22 kwietnia do 25 kwietnia rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie potwierdza w sekretariacie wolę nauki

f)   Od 15 maja do 15 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po II etapie rekrutacji są wolne miejsca)

g)    Do 28 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

   7. Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a)    Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w obwodzie tej szkoły - 10 pkt.

b)   Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c)    Miejsce pracy rodzica/ prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby

d)   sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) jest w pobliżu szkoły-  2 pkt.

e)    Inna uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja- 1 pkt.

   8. Przewodniczący komisji może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

   9. Wzory zgłoszeń i wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz  w sekretariacie szkoły.

 
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Szumowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lutego 2015 10:21

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Do oddziału przedszkolnego dzieci,  którym ustalono obwód  przyjmuje się na podstawie wniosku i deklaracji.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami i nie powoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora.

5. Komisja jest powoływana, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc.

6. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

a)         Od 10 marca do 4 kwietnia  - składanie  deklaracji  realizacji obowiązku przedszkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

b)        Do 7 kwietnia do godz.1200 – szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego – I etap rekrutacji

c)         Od 8 kwietnia do 18 kwietnia – składanie wniosków o  przyjęcie do  oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile po I etapie są wolne miejsca

d)        Do 21 kwietnia do godz.1500  szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – II etap rekrutacji

e)         od 22 kwietnia do 25 kwietnia rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie potwierdza w sekretariacie wolę nauki

f)         Od 15 maja do 15 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po II etapie rekrutacji są wolne miejsca)

g)        Do 28 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

7. Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w obwodzie tej szkoły - 10 pkt.

b) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c) Miejsce pracy rodzica/ prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) jest w pobliżu szkoły -  2 pkt.

d) Inna uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja - 1 pkt.

8. Przewodniczący komisji może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

9. Wzory deklaracji i wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz  w sekretariacie szkoły.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 12

Zapraszamy do galerii

Pokaz slajdów

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
22 Kwietnia 2015
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Do końca roku zostało 254 dni.
Zodiak: Byk


Nowości na stronie

Najczęściej czytane


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.